NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping ip ? Bruk: ping ip Parametere: Kortindeksnummer. Kortnavn. Del av kortnavn. Eksempler: ping ip ping ip 2 ping ip net*

NETSH / DIAG / PING / IP

netsh diag ping ip - Windows 2000/XP - kommando Pinge alle IP-adresser for hvert kort. / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v6tov6
Legger til en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv6, og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx netbios dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh ras ip set addrassign
Angir metoden som RAS-serveren
netsh interface ip delete address
Sletter en IP-adresse eller standard gateway for det angitte grensesnittet.
netsh routing ip relay
Endrer til konteksten "netsh routing ip relay".
netsh p2p group show address
L?ser en deltaker i gjeldende node og viser dens adresse.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/diag/ping/ip.htm
0.062

Prevent (disable) shutdown in Windows-7?

 /

How can I show the folders (dir) size in a column of the Windows-7 Explorer?

 /

What does the number of pings per host in TraceRouteOK ?

 /

How to switch tabs in the Win 8.1 / 8   Internet Explorer start (metro) screen app?

 /

Formatting or Quick Formatting?

 /

Tips for quickly changing texts in Quick-Text-Paste!

 /

Download designs, or themes for Windows 8.1, 7, or 8!

 /

Where is the notepad in windows 10, how to open?

 /