netsh » ras » ip » set » addrassign

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip set addrassign ? set addrassign [method = ] AUTO|POOL Angit metoden som RAS-serveren tilordner IP-adresse til klientene med. method - metoden som brukes AUTO - tilordner IP-adresser automatisk med DHCP. Hvis ingen DHCP-server er tilgjengelig, tilordnes en tilfeldig privat adresse. POOL - tilordner IP-adresse fra RAS-serverens utvalg.

NETSH / RAS / IP / SET / ADDRASSIGN


Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 set routing
Angir 6-til-4-rutingsinformasjon.
netsh routing ip rip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Pinger pnrp-noder.
netsh diag ping loopback
Pinge tilbakekobling (127.0.0.1).
netsh routing ip igmp show interface
Viser grensesnittets IGMP-konfigurasjon.
netsh interface ipv6 show state
Viser tilstandeb for avskrevet funksjonalitet.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAngir metoden som RAS-serveren / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/ip/set/addrassign.htm
0.046
14612

How do I get Big Insects on my Windows 11, 10, ... etc. desktop?

Delete all emails at once in Outlook!

Hat mein Windows 10 eine Bluetooth-Unterstützung?

Can I manage the Windows 10 (management features)?

How can I print only the directory tree / folder structure?

Kostenloses Zeichenprogramm unter Windows 11/10?(0)