NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger elementer til i en tabell. delete - Fjerner elementer fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / RAS / IP

netsh ras ip - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh ras ip". / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show
Viser identitetsrelatert informasjon.
netsh bridge dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip dnsproxy help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 isatap show state
Viser ISATAP-tilstand.
netsh routing ip set rtmroute
Endrer en ikke-fast netmgmt-rute.
netsh ras aaaa show
Viser informasjon.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/ip.htm
0.078

Wie kann ich vom Festnetz aus anonym anrufen, so dass meine Rufnummer nicht erkannt wird?

 /

How to navigate up a folder?

 /

Auto login without password on Windows 7 (How to)?

 /

Export the documents from the command prompt (cmd.exe)!

 /

Sicher Löschen zum Explorer Kontextmenü hinzufügen (Windows 10, 8.1, 7, ie 11) ?

 /

Help in Windows 8 is missing the old Start menu, how can i activate it?

 /

Outlook 2016 I receive the error message, not an .ost file!

 /

Restore icons Size and Spacing from command line, how to?

 /