NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger elementer til i en tabell. delete - Fjerner elementer fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / RAS / IP

netsh ras ip - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh ras ip". / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show
Viser identitetsrelatert informasjon.
netsh bridge dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip dnsproxy help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 isatap show state
Viser ISATAP-tilstand.
netsh routing ip set rtmroute
Endrer en ikke-fast netmgmt-rute.
netsh ras aaaa show
Viser informasjon.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/ip.htm
0.171

Wo finde ich den Dateiversionsverlauf in Windows 8.1/10 (Backup, Sicherheitskopie)!

 /

Can I open (call) in Windows-8 the 'Shut Down Windows' Dialog Box?

 /

Thunderbird x86 auf x64 wechseln (32/64-Bit umstellen)?

 /

Modify Prevent System Shutdown from task bar!

 /

Remote Desktop Zugriff auf lokale Ordner erlauben unter Windows 10/8.1/7!

 /

A good file manager with an amazing Quadro-View technique for Windows.

 /

Bat (flittermouse) clock suitable for Halloween Windows Desktop Wallpaper!

 /

Help my Windows Server 2008 SP2 has at one time only 512 MB of RAM?

 /