NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger elementer til i en tabell. delete - Fjerner elementer fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / RAS / IP

netsh ras ip - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh ras ip". / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show
Viser identitetsrelatert informasjon.
netsh bridge dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip dnsproxy help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 isatap show state
Viser ISATAP-tilstand.
netsh routing ip set rtmroute
Endrer en ikke-fast netmgmt-rute.
netsh ras aaaa show
Viser informasjon.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/ip.htm
0.093

Die Gruppierung in der Windows-8 / 8.1 Taskleiste deaktivieren (ein- ausschalten)?

 /

Spotify aus Windows-10 Autostart entfernen (aktivieren, deaktivieren, deinstallieren)!

 /

Disable animations in the Windows 10 Taskbar and Settings, How-To?

 /

How can I create a Windows 7 universal DVD or ISO with all editions?

 /

Can i change user account picture in Windows 7?

 /

Error message no scanner connected Windows 10?

 /

Can Auto Hide Mouse Cursor Free always start minimized (to-tray)?

 /

Question! Windows 10 test page print, but how to?

 /