NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer poster i en tabel. delete - Fjerner poster fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / RAS / IP

netsh ras ip - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh ras ip'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show
Viser identitetsrelaterede oplysninger.
netsh bridge dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip dnsproxy help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 isatap show state
Viser ISATAP-tilstanden.
netsh routing ip set rtmroute
Redigerer en ikke-vedvarende netmgmt-rute.
netsh ras aaaa show
Viser oplysninger.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/ip.htm
0.046

Add folder with subfolder and files to change the timestamp!

 /

Effective unlocking of gapped files under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Disable no limit scrolling via the Windows Task-Bar, is optionally!

 /

Where is paint in windows 10, how to open?

 /

Wie kann man Bilder über Datei-Pfads zu einem Programm über die Zwischenablage senden, bzw. einfügen?

 /

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /

Delete and Overwrite permanently?

 /

Anpassen der pagefile.sys in Windows 10 (Auslagerungsdatei, virtueller Arbeitsspeicher)?

 /