NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: show accounting - Viser den aktuelle logføringsprovider. show acctserver - Viser RADIUS-server(ne), som bruges til logføring. show authentication - Viser den aktuelle godkendelsesprovider. show authserver - Viser RADIUS-server(ne), som bruges til godkendelse.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW

netsh ras aaaa show - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser oplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip add filter
Tilf?jer en protokolfilterpost p? listen med filtre.
netsh ras ipx set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh interface ip set dns
Angiver tilstand og adresser for DNS-server.
netsh routing ip relay install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh p2p idmgr show groups
Viser identiteter og en gruppeliste.
netsh bridge help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show.htm

0.061

Ändern des Start-Verzeichnisses im Windows 10 MS-Explorer (Arbeitsplatz, Computer)!

 /

How to open Device Manager in Windows-7 (start, run)?

 /

Arbeitsspeicher in Windows-8.1 ist kleiner als der installierte Arbeitsspeicher!

 /

How can I shut down the Windows 10?

 /

Wozu brauche ich den send_tab / send_enter Befehl (Windows)?

 /

HDMI-CEC?

 /

Windows 10 i downloaded a program and cant find it?

 /

Windows 10 remove frequent folders from explorer (quick access)?

 /