NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show accounting - Zobrazí stávajícího zprostředkovatele účtování. show acctserver - Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování. show authentication - Zobrazí stávajícího zprostředkovatele ověřování. show authserver - Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW

netsh ras aaaa show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip set dns
Nastavuje režim a adresy serveru DNS.
netsh routing ip relay install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p idmgr show groups
Zobrazí seznam identit a skupin.
netsh bridge help
Zobrazí seznam příkazů.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show.htm

0.093

Download Windows-8 / 8.1 version for testing?

 /

Ständige Abstürze nach Windows 10 Update, warum?

 /

Works the Q-Explorer Q-Dir in Windows 8?

 /

Save Icon Layout at Program Start and exit!

 /

Where can I see if Service Pack 1 is installed on my Windows 7?

 /

Warum haben die LCD´s defekte Punkte?

 /

Comfortably manage the favorites and grouping by command!

 /

Reset Windows 10 at update problem (restore action)!

 /