NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show accounting - Zobrazí stávajícího zprostředkovatele účtování. show acctserver - Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování. show authentication - Zobrazí stávajícího zprostředkovatele ověřování. show authserver - Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW

netsh ras aaaa show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip set dns
Nastavuje režim a adresy serveru DNS.
netsh routing ip relay install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p idmgr show groups
Zobrazí seznam identit a skupin.
netsh bridge help
Zobrazí seznam příkazů.





Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?






Windows-10





Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show.htm
0.078

How can i translate MultiClipBoardSlots in my language?

 /

Bat (flittermouse) clock suitable for Halloween Windows Desktop Wallpaper!

 /

How long does it take 35 times to overwrite files?

 /

Folder, Directory?

 /

Bildschirmmodus ändern am Samsung Handy?

 /

Help, no remote desktop connection to Windows 10 possible. why not?

 /

Create Desktop shortcut for Windows-8/10 Defender and pin to start menu!

 /

Auto Shutdown in Windows 8, 8.1, 10 (automatisch herunterfahren)!

 /