netsh » ras » aaaa » show » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show acctserver ? show acctserver [ [name = ] server ] Zobrazí podrobné informace o serveru účtování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS Není-li zadán název serveru, budou zobrazeny všechny konfigurované servery ověřování.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW / ACCTSERVER


Quick - Link:
netsh routing ipx sap show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh interface ipv6 6to4 set routing
Nastaví informace o směrování typu 6to4.
netsh routing ip rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Provede příkaz Ping na uzly PNRP.
netsh routing ip igmp show interface
Zobrazí konfiguraci rozhraní protokolu IGMP.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show/acctserver.htm
0.124
20324

Folder content appears delayed in Windows-10?

Scan funktioniert auch unter Windows 11/10 zum einfachen Speichern als PDF!

Fast multi touch screen test for all Windows systems!

Eject CD from the drive, problem solving desktop shortcut!

The category desktop decoration and fun on Software OK!

Create calculator keyboard shortcut for all windows OS!(0)