NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show acctserver ? show acctserver [ [name = ] server ] Zobrazí podrobné informace o serveru účtování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS Není-li zadán název serveru, budou zobrazeny všechny konfigurované servery ověřování.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW / ACCTSERVER

netsh ras aaaa show acctserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh routing ip add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh interface ipv6 6to4 set routing
Nastaví informace o směrování typu 6to4.
netsh routing ip rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Provede příkaz Ping na uzly PNRP.
netsh diag ping loopback
Testování zpětné smyčky pomocí příkazu Ping (127.0.0.1)

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show/acctserver.htm
0.062

Has Quad-Directory Explorer a single tree that can be used for all panes?

 /

Improvements in the file preview and integration of the MS Explorer preview window!

 /

IsMyLcdOK - The Pixel tester for Windows!

 /

Disable Auto Connections to WiFi on Windows 10 (Wireless, WLAN)?

 /

Ordnergrößen ohne Unterstrich (Verzeichnisgröße)?

 /

Preview fonts installed in Windows 10, how does that work?

 /

How to create and format a new partition (volume) in Windows 7?

 /

Windows 10 SDK c++ Download!

 /