NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show acctserver ? show acctserver [ [name = ] server ] Zobrazí podrobné informace o serveru účtování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS Není-li zadán název serveru, budou zobrazeny všechny konfigurované servery ověřování.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW / ACCTSERVER

netsh ras aaaa show acctserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh routing ip add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh interface ipv6 6to4 set routing
Nastaví informace o směrování typu 6to4.
netsh routing ip rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Provede příkaz Ping na uzly PNRP.
netsh diag ping loopback
Testování zpětné smyčky pomocí příkazu Ping (127.0.0.1)

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show/acctserver.htm
0.077

Was bringen dem Nutzer die 2x Öffnung und das Klonen im Font Viewer?

 /

Change user password in Windows 10, via NET USER command, how to?

 /

What is a plotter?

 /

Can i change the size of the desktop clock (windows, resize)?

 /

Die automatischen Updates beim Adobe Acrobat Reader deaktivieren/ausschalten?

 /

GetWindowText Error message?

 /

Erzwingen der Aktualisierung bei Änderungen der lokalen Gruppenrichtlinien in Windows 8.1!

 /

Disable Login Screen in Windows 10, how to?

 /