NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show acctserver ? show acctserver [ [name = ] server ] Zobrazí podrobné informace o serveru účtování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS Není-li zadán název serveru, budou zobrazeny všechny konfigurované servery ověřování.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW / ACCTSERVER

netsh ras aaaa show acctserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh routing ip add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh interface ipv6 6to4 set routing
Nastaví informace o směrování typu 6to4.
netsh routing ip rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Provede příkaz Ping na uzly PNRP.
netsh diag ping loopback
Testování zpětné smyčky pomocí příkazu Ping (127.0.0.1)
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show/acctserver.htm
0.14
20324

Windows 10 Explorer has no status bar with file information, why?

 /

The Computer Management in Windows 11!

 /

Disable Quick Text Paste via Task-Bar Tray Menu!

 /

Extract Office Pictures and use them again and again!

 /

Kann ich mein Maus-Cursors-Ausblend-Tool auf MS Windows 11 weiter verwenden!

 /

Simply type in bold, italic or underlined:

 /

How can I resize text, icons, and apps in Windows 10/11?

 /

Can I activate on screen keyboard in Windows 10/11?

 /

Gibt es Kompatibilitätsmodus unter Windows 10/11?

 /

How to activate the quick start of Windows 11?

 /

Acrobat Reader the PDF viewer free download!

 /

Was ist eine Hardwaretastatur?

 /