NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show acctserver ? show acctserver [ [name = ] server ] Zobrazí podrobné informace o serveru účtování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS Není-li zadán název serveru, budou zobrazeny všechny konfigurované servery ověřování.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW / ACCTSERVER

netsh ras aaaa show acctserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh routing ip add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh interface ipv6 6to4 set routing
Nastaví informace o směrování typu 6to4.
netsh routing ip rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Provede příkaz Ping na uzly PNRP.
netsh diag ping loopback
Testování zpětné smyčky pomocí příkazu Ping (127.0.0.1)
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show/acctserver.htm
0.296
20324

Info area Symbols of the Windows 10 Taskbar classic customize!

 /

What is exFAT formatting in Windows 10 (8.1 / 7)?

 /

What is tracert.exe?

 /

VHD, what is this file?

 /

Was bedeutet konsolidiert, bzw. Konsolidieren?

 /

The Stop Watch stops the countdown at mouse click!

 /

Ordner aus Explorer 1 nach Explorer 2 übertragen, bzw. öffnen?

 /

Find the Task Scheduler in Windows 10!

 /

Externe Festplatte oder USB Stick formatieren über die Eingabeaufforderung!

 /

Show the WiFi Profiles on Windows-7?

 /

The calendar for the Windows desktop! 

 /

Fonts printing with print and preview function!

 /