NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show acctserver ? show acctserver [ [name = ] server ] Zobrazí podrobné informace o serveru účtování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS Není-li zadán název serveru, budou zobrazeny všechny konfigurované servery ověřování.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW / ACCTSERVER

netsh ras aaaa show acctserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh routing ip add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh interface ipv6 6to4 set routing
Nastaví informace o směrování typu 6to4.
netsh routing ip rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Provede příkaz Ping na uzly PNRP.
netsh diag ping loopback
Testování zpětné smyčky pomocí příkazu Ping (127.0.0.1)
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show/acctserver.htm
0.155
20324

Drucken der Datei Explorer Miniaturansichten der Bilder, aber wie!

 /

Folder protection prevents deletion under Winsows 10, why?

 /

Auto Expand Quick Access directorys in Q-Dir, Windows 11, 10, 8.1!

 /

Start and run programs in Windows compatibility mode?

 /

Aggressive Windows Programme und Anwendungen sofort beenden!

 /

Why can I not update to the new Windows 10?

 /

Desktop pictures in 3D display tool for MS Windows 11, 10, ... and MS Server OS!

 /

Schnelles Einfügen von oft benötigten Texten unter MS Windows per Copy Paste!

 /

Mouse Cursor Hide Disable and Options via the Windows taskbar!

 /

Hide Windows 8.1 libraries or remove, delete, add, can you do that?

 /

Es werden falsche Miniaturbilder im Datei Explorer angezeigt!

 /

DontSleep deaktivieren über den Windows To-Tray Bereich!

 /