NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show acctserver ? show acctserver [ [name = ] server ] Zobrazí podrobné informace o serveru účtování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS Není-li zadán název serveru, budou zobrazeny všechny konfigurované servery ověřování.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW / ACCTSERVER

netsh ras aaaa show acctserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh routing ip add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh interface ipv6 6to4 set routing
Nastaví informace o směrování typu 6to4.
netsh routing ip rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Provede příkaz Ping na uzly PNRP.
netsh diag ping loopback
Testování zpětné smyčky pomocí příkazu Ping (127.0.0.1)

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show/acctserver.htm
0.061

I search for countdown watch, for breaks in Events, Conferences, Lectures and Meetings?

 /

Is there a recycle bin for the windows 10 Desktop (show, hide)?

 /

Der Netzlaufwerk-Ordner verschwindet immer wieder?

 /

Wie kann ich die Fensterschatten in Windows 10 deaktivieren?

 /

Quick visual overview of all installed windows fonts and use fonts without installing!

 /

Create Character Map Windows 7 Desktop-Shortcut to insert a special character into a document?

 /

Add a little winter magic feeling on your Desktop!

 /

Auto login Windows 8.1, 8, and Windows-10 without password!

 /