NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » show » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa show acctserver ? show acctserver [ [name = ] server ] Zobrazí podrobné informace o serveru účtování. name Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS Není-li zadán název serveru, budou zobrazeny všechny konfigurované servery ověřování.

NETSH / RAS / AAAA / SHOW / ACCTSERVER

netsh ras aaaa show acctserver - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, show, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh routing ip add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh interface ipv6 6to4 set routing
Nastaví informace o směrování typu 6to4.
netsh routing ip rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Provede příkaz Ping na uzly PNRP.
netsh diag ping loopback
Testování zpětné smyčky pomocí příkazu Ping (127.0.0.1)Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/show/acctserver.htm
0.203
20324

What can I do with %copy_text_uc% and %copy_text_lc%?

 /

Start directly the Windows-7 Task Manager via keyboard shortcuts?

 /

Portabler Einsatz vom Pixel Tester + Windows 10 Probleme!

 /

Fehlercode 80072F8F bei der Windows 8.1 Aktualisierung?

 /

Can I position the desktop clock on the desktop freely?

 /

Für Programme den Standarddrucker bei Windows 8, 8.1, 9.1 definieren!

 /

What is Portable Freeware/Software?

 /

Where can I find smileys and Unicode characters for the short door notes?

 /

Keyboard shortcuts to re-start / close Windows programs?

 /

Use Windows Live Writer on Windows 10!

 /

Create search shortcut on Windows-10 Desktop, can I?

 /

What is an internet platform?

 /