NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics » ping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics ping ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ping host - Provede příkaz Ping na uzel podle adresy. ping seed - Provede příkaz Ping na konfigurovaný referenční server.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS / PING

netsh p2p pnrp diagnostics ping - Windows 2000/XP - Příkazy Provede příkaz Ping na uzly PNRP. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, ping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx rip add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip set dns
Nastavuje režim a adresy serveru DNS.
netsh routing ip relay install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p idmgr show groups
Zobrazí seznam identit a skupin.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics/ping.htm

0.062

Commando line to see the WLAN info on Windows 10!

 /

Multi Touch Test on Windows!

 /

Windows Web Server 2008 direct download links (free trial versions)!

 /

Das facebook.de Kennwort knacken, wenn ich mal das Passwort vergesse?

 /

Where is the free antivirus freeware for MS Windows 7?

 /

How to include or Remove folders in a library on Windows 7?

 /

Create Internet Shortcut in the Windows 10 Start Menu?

 /

Windows 10 Update und Ordnerschutz aus- und einschalten, aber wie?

 /