NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics » ping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics ping ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ping host - Pinger en node baseret på adresser. ping seed - Pinger den konfigurerede oprindelsesserver.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS / PING

netsh p2p pnrp diagnostics ping - Windows 2000/XP - Kommandoer Pinger pnrp-noder. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, ping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh routing ipx rip add filter
Tilf?jer en protokolfilterpost p? listen med filtre.
netsh ras ipx set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh interface ip set dns
Angiver tilstand og adresser for DNS-server.
netsh routing ip relay install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh p2p idmgr show groups
Viser identiteter og en gruppeliste.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics/ping.htm
0.077

For what stop sleep computer program?

 /

How to change Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

Durchsichtige Symbole am Windows-10 Desktop entfernen?

 /

Turn off data roaming on the Samsung Galaxy!

 /

How can I switch or change the Language In DesktopOK?

 /

Wo speichert das Programm Desktop-OK die Datei / Daten beim Speichern?

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

Windows 8 on screen keypad at startup, start page, log in without keyboard?

 /