NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics » ping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics ping ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ping host - Pinger en node baseret på adresser. ping seed - Pinger den konfigurerede oprindelsesserver.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS / PING

netsh p2p pnrp diagnostics ping - Windows 2000/XP - Kommandoer Pinger pnrp-noder. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, ping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh routing ipx rip add filter
Tilf?jer en protokolfilterpost p? listen med filtre.
netsh ras ipx set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh interface ip set dns
Angiver tilstand og adresser for DNS-server.
netsh routing ip relay install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh p2p idmgr show groups
Viser identiteter og en gruppeliste.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics/ping.htm
0.108

Create Windows 8 / 8.1 desktop shortcut for Program-Files and Program-Files(x86)!

 /

Can i have a separate tree view for each explorer list view?

 /

How to format new hard drive, create new partition/volume in Windows 8.1/10?

 /

Ich habe das Windows-7 Passwort vergessen, was kann ich machen?

 /

Change user password in Windows 10, via NET USER command, how to?

 /

How to allow/disallow Remote Assistance connections to Windows-7 PC?

 /

Where is the free antivirus freeware for MS Windows 7?

 /

Disable explorer auto expand in windows 8.1 / 10, how to ?

 /