NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics » ping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics ping ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ping host - Provede příkaz Ping na uzel podle adresy. ping seed - Provede příkaz Ping na konfigurovaný referenční server.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS / PING

netsh p2p pnrp diagnostics ping - Windows 2000/XP - Příkazy Provede příkaz Ping na uzly PNRP. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, ping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx rip add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip set dns
Nastavuje režim a adresy serveru DNS.
netsh routing ip relay install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p idmgr show groups
Zobrazí seznam identit a skupin.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Provede příkaz Ping na uzly PNRP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics/ping.htm
0.156
16162

Update thumbnails in Windows 11 or 10 Explorer!

 /

Add and maintain custom columns in File Explorer Windows 11/10!

 /

To properly print the contents of a folder in Windows 10/11!

 /

Display the full path in the title bar of Win 8.1 ms-explorer!

 /

Hibernation settings Windows 10 / 11 (turn off, enable, disable)?

 /

Can I control aggressive programs under Windows 8.1 and 10?

 /

What are program arguments, parameters, variables?

 /

Microsofts Lösungen für MAC!

 /

Windows 11 Notepad in the start menu!

 /

Disable automatic drive defragmentation in Windows 11, 10, ...!

 /

I´m missing the invert selection function in windows 7 explorer  ?

 /

Activate transparency effects under Windows 11, but how!

 /