NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics » ping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics ping ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ping host - Provede příkaz Ping na uzel podle adresy. ping seed - Provede příkaz Ping na konfigurovaný referenční server.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS / PING

netsh p2p pnrp diagnostics ping - Windows 2000/XP - Příkazy Provede příkaz Ping na uzly PNRP. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, ping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx rip add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip set dns
Nastavuje režim a adresy serveru DNS.
netsh routing ip relay install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p idmgr show groups
Zobrazí seznam identit a skupin.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics/ping.htm

0.061

Prevent (disable) shutdown in Windows-7?

 /

Download Windows NET-Framework!

 /

Customize the paging file pagefile.sys in Windows 8.1, 8 and 10!

 /

Has DesktopOK Save option for correct layout naming at multi-screens?

 /

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, how to enable?

 /

How can i translate MultiClipBoardSlots in my language?

 /

Address bar rules in explorer views, almost like in MS Windows Explorer!

 /

Kann man das 256 Zeichen Pfad-Längen Problem unter NTFS umgehen?

 /