NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics » ping

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics ping ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ping host - Provede příkaz Ping na uzel podle adresy. ping seed - Provede příkaz Ping na konfigurovaný referenční server.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS / PING

netsh p2p pnrp diagnostics ping - Windows 2000/XP - Příkazy Provede příkaz Ping na uzly PNRP. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, ping, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx rip add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ip set dns
Nastavuje režim a adresy serveru DNS.
netsh routing ip relay install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p idmgr show groups
Zobrazí seznam identit a skupin.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics/ping.htm

0.093

Many variables in quick text paste don't work!

 /

What is native resolution?

 /

How can i enable/switch on Windows 8 and Win 8.1 to the 1680x1050 screen resolution?

 /

Drag and Drop Problem when use Always Mouse Wheel drag feature!

 /

Wo kann man kostenlos das Windows 7 mit Service Pack 1 als VHD Image downloaden?

 /

Activate Windows 8 / 10 and 8.1 screen saver via screensaver settings!

 /

Markierung des Ordner aus der Listenansicht aktivieren, deaktivieren!

 /

Kann man nicht sicher gelöschte Dateien finden und diese dann sicher löschen?

 /