NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set v4tov4 - Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. set v4tov6 - Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6. set v6tov4 - Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. set v6tov6 - Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SET

netsh interface portproxy set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat set global
Změní globální parametry NAT.
netsh interface portproxy show all
Zobrazí parametry serveru proxy pro všechny porty.
netsh routing ipx rip set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras ipx show
Zobrazí informace.
netsh interface ip show icmp
Zobrazí statistiku protokolu ICMP.
netsh routing ip relay show ifbinding
Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/set.htm
0.061

So many folders in the directory tree in Windows 10 Explorer, why?

 /

Effective unlocking of gapped files under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Is remote support also possible with Window-7 (Starter / Pro)?

 /

Kann ich Dateien von 32-Bit auf einem 64-Bit Betriebssystemen öffnen?

 /

Testen Sie Ihren Monitor, ob alles OK, oder nicht OK ist!

 /

Multi Touch Test für Windows!

 /

Smart screen and upgrade problem with Win-10!

 /

DesktopOK Tools + functions!

 /