NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set v4tov4 - Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. set v4tov6 - Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6. set v6tov4 - Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. set v6tov6 - Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SET

netsh interface portproxy set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat set global
Změní globální parametry NAT.
netsh interface portproxy show all
Zobrazí parametry serveru proxy pro všechny porty.
netsh routing ipx rip set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras ipx show
Zobrazí informace.
netsh interface ip show icmp
Zobrazí statistiku protokolu ICMP.
netsh routing ip relay show ifbinding
Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/set.htm
0.296
16141

Recognize the CPU load through individual programs and APPs!

 /

Scan works also on Windows 10/11 to easy save into PDF!

 /

Activate / deactivate word suggestions when entering text under Windows 11!

 /

Use the address bar to customize the directory faster on MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

Create horizontal line in Microsoft Word, example!

 /

What are spreadsheets?

 /

Where can I see the percentage of the operating system's market share!

 /

Das Zeichenprogramm MS Paint über Start Menü Kachel starten!

 /

Put a floating clock on Windows 11, 10, ... desktop!

 /

Kann es sein, dass der Mauszeiger in Windows 8.1, 10 kleiner ist als der 7 Cursor?

 /

Den Web HTTP, HTTPS, und FTP Server auf Windows 11 nachinstallieren!

 /

Windows-7 Netzwerk (Netzwerkkarte, Netzwerkadapter) schnell und kurzfristig aktivieren, oder deaktivieren!

 /