NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » set » v4tov4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy set v4tov4 ? Použití: set v4tov4 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Parametr Hodnota listenport - port IPv4, na kterém se má naslouchat; connectaddress - adresa IPv4, ke které se má provést připojení; connectport - port IPv4, ke kterému se má provést připojení; listenaddress - adresa IPv4, na které se má naslouchat; protocol - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP. Poznámky: Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SET / V4TOV4

netsh interface portproxy set v4tov4 - Windows 2000/XP - Příkazy Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, set, v4tov4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add routefilter
Přidejte směrovací filtr protokolu OSPF.
netsh lan
Změny kontextu `netsh lan'.
netsh routing ipx sap help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras show registeredserver
Zobrazí, zda je počítač registrována jako
netsh interface ipv6 6to4
Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'.
netsh routing ip rip delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/set/v4tov4.htm
0.234
25803

The free Text Editor for Windows 10!

 /

Can I Paste plain text from the clipboard via placeholder?

 /

What is facebook.com for an internet site and for what is it good?

 /

Console command to see IP Address, can I on Windows 10/8.1/7?

 /

KeepMouseSpeedOK to keep the Mouse Speed on all Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Access to hidden options in Windows 10 and 8,1 Explorer, via mouse!

 /

Wie kann ich die Reihenfolge der einzelnen PDF-Seiten festlegen?

 /

Listview set thumbnails size!

 /

Can I open Windows 8.1 / 10 Fax and Scan, to scan and fax the documents (access, run, find)?

 /

Who needs the alternative cmd.exe and why?

 /

In den Explorer-Registerkarten QuickInfo vollständigen Pfad anzeigen!

 /

Kann ich den Positionsverlauf löschen, abstellen in Windows-10?

 /