NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete acceptfilter - Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. delete announcefilter - Odstraní filtr oznámení z rozhraní. delete interface - Odstraní protokol RIP z určeného rozhraní. delete neighbor - Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP. delete peerfilter - Odstraní filtr pro akceptovaný server druhé strany.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE

netsh routing ip rip delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip relay delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p idmgr delete group
Odstraní skupiny z identit.
netsh

netsh routing ip delete rtmroute
Odstraní dočasnou trasu používanou při správě sítě.
netsh interface ipv6 isatap set router
Nastaví informace o směrovači ISATAP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete.htm

0.061

Activate, Customize the preview window in Explorer Windows 8.1 / 10?

 /

Classic Address-Bar on Windows-10!

 /

Windows 10 change password, remove, or set a new password, but where?

 /

Search query windows-10 ms file explorer (simple example)?

 /

Remove search the web box from Windows 10 Taskbar (enable, disable)?

 /

How to use the search box in the Windows Explorer file search (8, 8.1 and 10)!

 /

Kann ich die Symbole in Explorer Ansichten Gruppen anzeigen, bzw. anordnen?

 /

Wo ist der Ordner von Windows-10 Hintergrundbilder!

 /