NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete acceptfilter - Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. delete announcefilter - Odstraní filtr oznámení z rozhraní. delete interface - Odstraní protokol RIP z určeného rozhraní. delete neighbor - Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP. delete peerfilter - Odstraní filtr pro akceptovaný server druhé strany.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE

netsh routing ip rip delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip relay delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p idmgr delete group
Odstraní skupiny z identit.
netsh

netsh routing ip delete rtmroute
Odstraní dočasnou trasu používanou při správě sítě.
netsh interface ipv6 isatap set router
Nastaví informace o směrovači ISATAP.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete.htm
0.125

Desktop Uhr Windows 10, 11 Analog APP

 /

How can i start the paint program in Windows 8, 8.1 or Win 10 (run, open, find)?

 /

Windows-10 Volume Mixer Desktop Shortcut, can I create?

 /

Windows 10 SDK c++ Download!

 /

Windows 10 is suddenly black, and the Monitor is O.K, why?

 /

Can I delete Autocomplete entries, strings, text entered by mistake or no longer wanted?

 /

Wo ist bitte der Nacht-Modus in Windows 10?

 /

Is it possible to have only one instance of Q-Dir (tab, open, explorer )?

 /