NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete acceptfilter - Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. delete announcefilter - Odstraní filtr oznámení z rozhraní. delete interface - Odstraní protokol RIP z určeného rozhraní. delete neighbor - Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP. delete peerfilter - Odstraní filtr pro akceptovaný server druhé strany.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE

netsh routing ip rip delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip relay delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p idmgr delete group
Odstraní skupiny z identit.
netsh

netsh routing ip delete rtmroute
Odstraní dočasnou trasu používanou při správě sítě.
netsh interface ipv6 isatap set router
Nastaví informace o směrovači ISATAP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete.htm
0.28
15705

The wrong program opens a file in Explorer View, why?

 /

How can i browse FTP folders in Explorer Views, do you support SFTP?

 /

Diverse Windows Service Packs!

 /

Unterschied _ttof, atof, _atof_l, _wtof, _wtof_l in C++ und C?

 /

Print multiple pictures on one page, Windows 10!

 /

Is the mouse pointer in Windows 8.1 and 10 smaller than the XP and 7 cursor?

 /

So übersetzen Sie DesktopOK in Ihrer Sprache!

 /

No connection via WiFi / W-LAN under my Windows 10 Surface, why?

 /

How to on MS ISS FTP Server Access!

 /

Sound Mixer from Taskbar Tray!

 /

In der Systemsteuerung von Windows 7 Starter fehlt das Menü Darstellung und Anpassung!

 /

Where is the Windows Media Center in Windows 10?

 /