NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete acceptfilter - Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. delete announcefilter - Odstraní filtr oznámení z rozhraní. delete interface - Odstraní protokol RIP z určeného rozhraní. delete neighbor - Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP. delete peerfilter - Odstraní filtr pro akceptovaný server druhé strany.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE

netsh routing ip rip delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip relay delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p idmgr delete group
Odstraní skupiny z identit.
netsh

netsh routing ip delete rtmroute
Odstraní dočasnou trasu používanou při správě sítě.
netsh interface ipv6 isatap set router
Nastaví informace o směrovači ISATAP.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete.htm
0.046

Dateipfad herausfinden im Datei-Explorer Windows (10,8.1,7, ...)?

 /

DesktopOK only as Unicode from version 4.63!

 /

Papierkorb Einstellungen unter Windows, (öffnen, anpassen)?

 /

Wie kann ich den Windows Explorer neu starten, Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /

Farblaserdrucker oder Tintenstrahldrucker, was ist besser für mich?

 /

Add PDFs and images to the PDF?

 /

Windows 10 desktop icons are so big, why, how to change this?

 /

Rechtschreibprüfung in Firefox aktivieren, aber wie?

 /