NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete acceptfilter - Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. delete announcefilter - Odstraní filtr oznámení z rozhraní. delete interface - Odstraní protokol RIP z určeného rozhraní. delete neighbor - Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP. delete peerfilter - Odstraní filtr pro akceptovaný server druhé strany.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE

netsh routing ip rip delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip relay delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p idmgr delete group
Odstraní skupiny z identit.
netsh

netsh routing ip delete rtmroute
Odstraní dočasnou trasu používanou při správě sítě.
netsh interface ipv6 isatap set router
Nastaví informace o směrovači ISATAP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete.htm
0.14
15705

Fixed time for shutdown or don't sleep timer when the program starts!

 /

The Windows 11 wallpapers!

 /

Save Icon Layout at Program Start and exit!

 /

Color Laser Printer Or Inkjet Printer, Which Is Better For Me?

 /

Freien Bereich der Festplatte sicher bereinigen, danach Standby!

 /

Folder content appears delayed in Windows-10?

 /

Deactivate recently added apps in the Windows 10/11 start menu!

 /

Try the Dark Theme on Windows 11 and 10!

 /

Printer connection and printing problems!

 /

The rounded window corners are not displayed in Windows 11!

 /

Can my MS-Surface with Windows 10 be damaged by the rain!

 /

Downloadadresse IE-8 Window-Server 2003 x32 und x64!

 /