NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » announcefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete announcefilter ? Použití: delete announcefilter [name=]<řetězec> [addr=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, kde je protokol RIP připraven k použití. addr - Párování adres IP. První adresa bude při vytváření filtru použita pro nízkou adresu IP a druhá adresa je určena pro vysokou adresu IP. Poznámky: Odstraní filtr oznámení nastavený pro trasy oznámené na rozhraní. Příklady: delete announcefilter "Připojení místní sítě" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / ANNOUNCEFILTER

netsh routing ip rip delete announcefilter - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní filtr oznámení z rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, announcefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip rip delete announcefilter
Odstraní filtr oznámení z rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synchronizuje shluk se zadaným hostitelem.
netsh diag ping dns
Testování serverů DNS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 show neighbors
Zobrazí položky mezipaměti protokolu ND.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/announcefilter.htm
0.062

How to find Windows 8 On-Screen Keyboard, (8.1, open, start, run, osk.exe)?

 /

The Group Policy for the Windows 10 Explorer!

 /

Can I disable the lock screen Windows 8.1 (remove)?

 /

send_tab and send_enter command in Windows, how to?

 /

Wie kann ich Auto-Save aktivieren/verwenden, um die Desktopicon-Position zu speichern?

 /

What is Surface Go or Pro?

 /

What is an SSD hard drive and SSHD?

 /

CalendarOK - an alternative to the standard Windows Desktop Calendar! 

 /