NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » announcefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete announcefilter ? Použití: delete announcefilter [name=]<řetězec> [addr=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, kde je protokol RIP připraven k použití. addr - Párování adres IP. První adresa bude při vytváření filtru použita pro nízkou adresu IP a druhá adresa je určena pro vysokou adresu IP. Poznámky: Odstraní filtr oznámení nastavený pro trasy oznámené na rozhraní. Příklady: delete announcefilter "Připojení místní sítě" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / ANNOUNCEFILTER

netsh routing ip rip delete announcefilter - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní filtr oznámení z rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, announcefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip rip delete announcefilter
Odstraní filtr oznámení z rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synchronizuje shluk se zadaným hostitelem.
netsh diag ping dns
Testování serverů DNS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 show neighbors
Zobrazí položky mezipaměti protokolu ND.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní filtr oznámení z rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/announcefilter.htm
0.171
18994

Wie finde ich meine Hardware und Computer Spezifikationen?

 /

Wie finde ich meine Hardware und Computer Spezifikationen?

 /

Wie finde ich meine Hardware und Computer Spezifikationen?

 /

Wie finde ich meine Hardware und Computer Spezifikationen?

 /

Wie finde ich meine Hardware und Computer Spezifikationen?

 /

Wie finde ich meine Hardware und Computer Spezifikationen?

 /

Wie finde ich meine Hardware und Computer Spezifikationen?

 /

Ein Zugriff auf die Systemsteuerung über das Ausführen Dialog!

 /

At incorrect time Change the time zone in Windows 10!

 /

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

 /

Was ist Windows 2011?

 /

Unterschied Notepad und WordPad Windows 10, 8.1 + Server!

 /