NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » announcefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete announcefilter ? Použití: delete announcefilter [name=]<řetězec> [addr=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, kde je protokol RIP připraven k použití. addr - Párování adres IP. První adresa bude při vytváření filtru použita pro nízkou adresu IP a druhá adresa je určena pro vysokou adresu IP. Poznámky: Odstraní filtr oznámení nastavený pro trasy oznámené na rozhraní. Příklady: delete announcefilter "Připojení místní sítě" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / ANNOUNCEFILTER

netsh routing ip rip delete announcefilter - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní filtr oznámení z rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, announcefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip rip delete announcefilter
Odstraní filtr oznámení z rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synchronizuje shluk se zadaným hostitelem.
netsh diag ping dns
Testování serverů DNS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 show neighbors
Zobrazí položky mezipaměti protokolu ND.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/announcefilter.htm
0.077

Can I change the file format from rar to zip?

 /

Markierung des Ordner aus der Listenansicht aktivieren, deaktivieren!

 /

On Windows 10, change visual effects to best Performance, how to?

 /

How to open in Windows 8.1/10 the program path through the task manager?

 /

How to find Windows 7 On-Screen Keyboard?

 /

How can i enable/switch on Windows 8 and Win 8.1 to the 1680x1050 screen resolution?

 /

Alle laufenden Anwendungen am Samsung Galaxy sehen?

 /

Is it possible to have only one instance of Q-Dir (tab, open, explorer )?

 /