netsh routing ip rip delete announcefilter - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » announcefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete announcefilter ? Použití: delete announcefilter [name=]<řetězec> [addr=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, kde je protokol RIP připraven k použití. addr - Párování adres IP. První adresa bude při vytváření filtru použita pro nízkou adresu IP a druhá adresa je určena pro vysokou adresu IP. Poznámky: Odstraní filtr oznámení nastavený pro trasy oznámené na rozhraní. Příklady: delete announcefilter "Připojení místní sítě" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / ANNOUNCEFILTER

netsh routing ip rip delete announcefilter - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní filtr oznámení z rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, announcefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip rip delete announcefilter
Odstraní filtr oznámení z rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synchronizuje shluk se zadaným hostitelem.
netsh diag ping dns
Testování serverů DNS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 show neighbors
Zobrazí položky mezipaměti protokolu ND.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odstraní filtr oznámení z rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/announcefilter.htm
0.171
18994

Can I somehow turn off the click navigation sound on Win 10 in Quad-Dir?

 /

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /

Windows 8.1 / 10 How can I get back to extra large thumbnail view in ?

 /

Shutdown - Restart shortcut Windows 10, how to create?

 /

Use ms-settings:sound command to set the sound under Windows 10!

 /

Why have the LED Screen bad pixels and points?

 /

Change the default location for scanned documents!

 /

To short Image Tool-Tips on Removable Driver in Q-Dir and MS-Explorer!

 /

Has the Quad-Dir-Explorer fast access to frequently used programs?

 /

Should I use WIA, or TWAIN scanner interface?

 /

Run dialog alternative for Windows 10 / 8.1 / 7 / ...

 /

Energy saving mode, balanced and maximum performance difference!

 /