NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show global - Zobrazí globální parametry protokolu IGMP. show grouptable - Zobrazí tabulku skupin hostitelů protokolu IGMP vícesměrové skupiny. show ifstats - Zobrazuje statistiku protokolu IGMP pro zadané rozhraní. show iftable - Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní. show interface - Zobrazí konfiguraci rozhraní protokolu IGMP. show proxygrouptable - Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů IGMP pro rozhraní serveru proxy protokolu IGMP. show rasgrouptable - Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů pro rozhraní vzdálených klientů.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW

netsh routing ip igmp show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show
Zobrazí informace.
netsh routing ip show rtmdestinations
Zobrazí cíle v tabulce směrování.
netsh ras appletalk set
Nastaví konfigurační informace.
netsh firewall show icmpsetting
Zobrazí konfiguraci protokolu ICMP v nastavení
netsh routing ip ospf dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh lan set
Konfiguruje nastavení rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show.htm

0.061

Thumbnail Previews in File Explorer on Windows 10, turn off on?

 /

Ausblenden der Titelleiste und Menü, verschieben des Fensters durch Ziehen am Hintergrund!

 /

Easily check the Prefomance of a Windows Volume eg. Partition! 

 /

Rückgängig machen das Umbenennen in WordPad bei Windows 10?

 /

Crosshairs with arrows on Desktop as Pointer Stick!

 /

How long does the installation of Windows 8 and 8.1?

 /

Disable Bitlocker, Windows-10?

 /

Is there a command line option to start the program minimized?

 /