NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show global - Zobrazí globální parametry protokolu IGMP. show grouptable - Zobrazí tabulku skupin hostitelů protokolu IGMP vícesměrové skupiny. show ifstats - Zobrazuje statistiku protokolu IGMP pro zadané rozhraní. show iftable - Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní. show interface - Zobrazí konfiguraci rozhraní protokolu IGMP. show proxygrouptable - Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů IGMP pro rozhraní serveru proxy protokolu IGMP. show rasgrouptable - Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů pro rozhraní vzdálených klientů.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW

netsh routing ip igmp show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show
Zobrazí informace.
netsh routing ip show rtmdestinations
Zobrazí cíle v tabulce směrování.
netsh ras appletalk set
Nastaví konfigurační informace.
netsh firewall show icmpsetting
Zobrazí konfiguraci protokolu ICMP v nastavení
netsh routing ip ospf dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh lan set
Konfiguruje nastavení rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show.htm
0.171
13650

Benchmark with anti-aliasing MSAA on Windows at 3D!

 /

View printer properties on all Windows Desktop and Server!

 /

Warum ist kein Terminplaner integriert?

 /

Change the size of text in Windows 10/11!

 /

Move the scaled-down photo with watermark to the clipboard!

 /

Find Windows 11 network adapters!

 /

What is the difference between RAID and AHCI?

 /

Wie kann man Apps aus dem Windows-10-Startmenü entfernen?

 /

Cortana window cannot be closed in Windows 10 / 11?

 /

Lösche alle Dateien ausser Jüngste per Befehlszeile, Script oder CMD.EXE?

 /

What is Windows PE (WinPE)?

 /

Windows 10/11: Wie kann man Verzeichnisse zur Bibliothek hinzufügen im Explorer ?

 /