NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DUMP

netsh routing ip ospf dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip rip uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp peer show
Zobrazí informace.
netsh diag show mail
Zobrazí název poštovního serveru a číslo portu.
netsh routing ip nat delete addressrange
Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres.
netsh interface portproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/dump.htm
0.062

Switch in Windows 8.1 / 8 between local and Microsoft account!

 /

Favorites KOs for a quick termination of the windows processes!

 /

Wie lösche ich das Duplikat der Bilder, ergo Photos?

 /

How can I minimize the other programs to tray, with this Freeware?

 /

On Android Phone adjust mouse and touch speed ie Samsung Galaxy?

 /

What is USB (interface)?

 /

Windows 7 turn off groups view files and folders?

 /

How do I improve working with the keyboard on Windows 10?

 /