NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DUMP

netsh routing ip ospf dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip rip uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp peer show
Zobrazí informace.
netsh diag show mail
Zobrazí název poštovního serveru a číslo portu.
netsh routing ip nat delete addressrange
Z fondu adres rozhraní NAT odstraní rozsah adres.
netsh interface portproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/dump.htm
0.171
15055

Kann ich die 3D Desktop Uhr auf allen Microsoft's Windows OS automatisch starten lassen!

 /

Do I have to shoot the corona viruses? 

 /

Difference delete, delete plus, overwrite X times?

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 Enable/Disable (uninstall)?

 /

Restore the location of the default profile directory on Windows 11/10!

 /

Enabling drive compression on Windows 10, 8.1 or MS Server!

 /

No password query under Windows despite screen saver, why?

 /

Miniature pictures are not displayed in the file explorer 11, 10!

 /

Transparent glass (Aero) mouse balls for Windows!  

 /

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (disable Metro App)!

 /

Use Windows 98 on Windows 10 2020 and 2021!

 /

How can i translate MultiClipBoardSlots in my language?

 /