netsh » interface » portproxy » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DUMP


Quick - Link:
netsh interface ipv6 set state
Nastaví stav již nepoužívaných funkcí.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Zobrazuje úrovně předvolby pro všechny protokoly.
netsh ras appletalk dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall show config
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Odstraní filtr protokolu OSPF pro směrování.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/dump.htm
0.046
16085

Prevents the restoration of confidential files!

Powershell Version Abfragen auf MS Server und Windows!

Die Aero Desktop Uhr, die richtig gut unter Windows 10 ausschaut!

CPU-Last basierendes Verhalten im Bezug auf Ruhezustand!

Der Leistungsindex von 8.1/10/11 Windows ist wieder da!

Datei Explorer Suche ohne und mit Unterordner in Windows 11!(0)