NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. ip - Změny kontextu `netsh interface ip'. ipv6 - Změny kontextu `netsh interface ipv6'. portproxy - Změny kontextu `netsh interface portproxy'. reset - Obnoví informace. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace K dispozici jsou následující dílčí kontexty: ip ipv6 portproxy Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / INTERFACE

netsh interface - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh interface'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p
Změny kontextu `netsh p2p'.
netsh routing ipx show interface
Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip autodhcp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Přidá položku zásady předpony.
netsh routing ip rip show ifstats
Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh interface'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface.htm
0.156
13166

Quickly Change Text Case (upper lower)!

 /

Die Digitale Desktop Uhr mit Windows starten lassen!

 /

Difference zip directory and directory!

 /

Wenn das Windows 10 träger und träger wird?

 /

Windows 10/11 create / enable guest account, user to guest, can I?

 /

Warum kommt überhaupt Windows 8.1 auf den Markt, wenn es das Windows 8 und 7 gibt?

 /

Problems opening docx documents with old MS Office Word!

 /

Supported power plan / standby mode functions in Windows 11! 

 /

I am visually impaired! How do I enlarge the font on my System for my computer screen eg. desktop?

 /

Can my MS-Surface with Windows 10 or 11 be damaged by the tiny insects?

 /

The watermark on the photo is difficult to see?

 /

Was bedeutet Anzahl der Pings pro Host in TraceRouteOK?

 /