NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. ip - Změny kontextu `netsh interface ip'. ipv6 - Změny kontextu `netsh interface ipv6'. portproxy - Změny kontextu `netsh interface portproxy'. reset - Obnoví informace. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace K dispozici jsou následující dílčí kontexty: ip ipv6 portproxy Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / INTERFACE

netsh interface - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh interface'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p
Změny kontextu `netsh p2p'.
netsh routing ipx show interface
Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip autodhcp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Přidá položku zásady předpony.
netsh routing ip rip show ifstats
Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku.








... Windows-10




Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To




Změny kontextu `netsh interface'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface.htm
0.374
13166

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /

What is a loose leaf binder?

 /

Symbolabstand auf dem Windows 11 / 10 Desktop anpassen (Icon)?

 /

Remote desktop settings in Windows 11!

 /

So deaktivieren Sie den Verlauf der Zwischenablage in Windows 10!

 /

Wie kann ich eine Sicherungskopie meiner Notizen erstellen?

 /

Unterschied Windows Server 2012 und 2016?

 /

Pointer Stick Neon Yellow Metallic on Windows Desktop!

 /

Find out with PowerShell what is preventing shutdown and standby!

 /

Wie kann ich ein Registry Key per Batch Datei löschen?

 /

How to create Selection of text fields for single hotkey (keyboard shortcut)?

 /

Print directory size on all MS Windows 11, 10, ... OS!

 /