NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. ip - Změny kontextu `netsh interface ip'. ipv6 - Změny kontextu `netsh interface ipv6'. portproxy - Změny kontextu `netsh interface portproxy'. reset - Obnoví informace. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace K dispozici jsou následující dílčí kontexty: ip ipv6 portproxy Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / INTERFACE

netsh interface - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh interface'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p
Změny kontextu `netsh p2p'.
netsh routing ipx show interface
Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip autodhcp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Přidá položku zásady předpony.
netsh routing ip rip show ifstats
Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface.htm
0.077

Bug Fix in den 4 Explorer-Listenansicht unter Windows 10 / 8.1!

 /

What does the hide system mouse pointer feature?

 /

Desktop Uhr für den Zelda Breath of the Wild Hintergrund!

 /

See all installed devices (scanners, printers)?

 /

Windows 8 on screen keypad at startup, start page, log in without keyboard?

 /

Windows 10 Explorer has no status bar with file information, why?

 /

Windows 8.1 und 8 Testzeitraum verlängern oder Aktivierung hinauszögern!

 /

Close Hanging Programs, Apps and Processes on Windows! 

 /