NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show credentials - Zobrazí pověření, která lze použít pro připojení rozhraní. show interface - Zobrazí rozhraní.

NETSH / INTERFACE / SHOW

netsh interface show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace / Windows 2000/XP
netsh, interface, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip delete filter
Odstraňuje filtr ze zadaného rozhraní.
netsh interface ipv6 isatap
Změny kontextu `netsh interface ipv6 isatap'.
netsh routing ip routerdiscovery show interface
Zobrazí informace o zjišťování směrovačů.
netsh ras aaaa delete authserver
Odstraní server společnosti RADIUS.
netsh firewall add allowedprogram
Přidá do konfigurace brány firewall povolený program.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/show.htm
0.093

Ein Stress-Test für den Windows-Computer: Prozessor, Grafik und Festplatte!

 /

Download Microsoft Internet Explorer 9!

 /

10 X Extra clipboard for texts, pictures and other objects under Windows!

 /

Effective unlocking of gapped files under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Bei Festplatten und anderen Datenträgern einen schnellen Datenträgertest machen!

 /

Fehlermeldung: Dieses Programm verhindert, dass Windows abgemeldet wird?

 /

Disable Windows 8.1 / 10 auto turn off?

 /

Can i test on the second monitor the pixels?

 /