netsh firewall add allowedprogram - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » add » allowedprogram

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall add allowedprogram ? add allowedprogram [ program = ] cesta [ name = ] název [ [ mode = ] ENABLE|DISABLE [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM [ addresses = ] addresy [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL ] Přidá do konfigurace brány firewall povolený program. Parametry: program - Cesta k programu a název souboru. name - Název programu. mode - Režim programu (volitelné). ENABLE - Povolit průchod bránou firewall (výchozí). DISABLE - Zakázat průchod bránou firewall. scope - Obor programu (volitelné). ALL - Povolit průchod všech dat bránou firewall (výchozí). SUBNET - Povolit průchod bránou firewall pouze v rámci místní sítě (podsítě). CUSTOM - Povolit pouze určený přenos bránou firewall. adresy - Vlastní obor adres (volitelné). profile - Konfigurační profil (volitelné). CURRENT - Aktuální profil (výchozí). DOMAIN - Doménový profil. STANDARD - Standardní profil. ALL - Všechny profily. Poznámky: Pro určení parametru addresses je třeba nastavit parametr scope na CUSTOM Příklady: add allowedprogram C:\Aplikace\Aplikace.exe Aplikace ENABLE add allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe Aplikace DISABLE add allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe Aplikace ENABLE CUSTOM 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet add allowedprogram program = C:\MyApp\MyApp.exe name = Aplikace mode = ENABLE add allowedprogram program = C:\MyApp\MyApp.exe name = Aplikace mode = DISABLE add allowedprogram program = C:\MyApp\MyApp.exe name = Aplikace mode = ENABLE scope = CUSTOM addresses = 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet

NETSH / FIREWALL / ADD / ALLOWEDPROGRAM

netsh firewall add allowedprogram - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá do konfigurace brány firewall povolený program. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, add, allowedprogram, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip add interface
Nakonfiguruje protokol RIP v určeném rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode
Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP.
netsh diag gui
Zobrazí uživatelské rozhraní webové stránky.
netsh routing ip igmp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 show dns
Zobrazí adresy serveru DNS.
netsh routing ipx
Změny kontextu `netsh routing ipx'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá do konfigurace brány firewall povolený program. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/add/allowedprogram.htm
0.171
19032

Hilfe, in Windows 8 fehlt das alte Startmenü, kann man es aktivieren?

 /

Can I find the BIT on my PC?

 /

Füge meinen Text hinzu und was in der Zwischenablage ist, Beispiel!

 /

How can i open the dvd or cd drive in windows 10 (eject)?

 /

Start the programs in compatibility mode  on Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Windows 8.1 and 10 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /

Wie erzwinge ich den Standby, ich will in Windows-7/10 nicht immer zum Ruhezustand?

 /

Make the Quad-Explorer portable and install silent command line!

 /

Can I install Windows-10 excluding Microsoft Live Account?

 /

Run in windows 8.1 / 10 (find, dialog, box, start, open)?

 /

Automatic adjustment of energy options under Windows!

 /

Erstellen eines Systemwiederherstellungspunkts unter Windows-10, wie?

 /