netsh firewall add allowedprogram - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » add » allowedprogram

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall add allowedprogram ? add allowedprogram [ program = ] cesta [ name = ] název [ [ mode = ] ENABLE|DISABLE [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM [ addresses = ] addresy [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL ] Přidá do konfigurace brány firewall povolený program. Parametry: program - Cesta k programu a název souboru. name - Název programu. mode - Režim programu (volitelné). ENABLE - Povolit průchod bránou firewall (výchozí). DISABLE - Zakázat průchod bránou firewall. scope - Obor programu (volitelné). ALL - Povolit průchod všech dat bránou firewall (výchozí). SUBNET - Povolit průchod bránou firewall pouze v rámci místní sítě (podsítě). CUSTOM - Povolit pouze určený přenos bránou firewall. adresy - Vlastní obor adres (volitelné). profile - Konfigurační profil (volitelné). CURRENT - Aktuální profil (výchozí). DOMAIN - Doménový profil. STANDARD - Standardní profil. ALL - Všechny profily. Poznámky: Pro určení parametru addresses je třeba nastavit parametr scope na CUSTOM Příklady: add allowedprogram C:\Aplikace\Aplikace.exe Aplikace ENABLE add allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe Aplikace DISABLE add allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe Aplikace ENABLE CUSTOM 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet add allowedprogram program = C:\MyApp\MyApp.exe name = Aplikace mode = ENABLE add allowedprogram program = C:\MyApp\MyApp.exe name = Aplikace mode = DISABLE add allowedprogram program = C:\MyApp\MyApp.exe name = Aplikace mode = ENABLE scope = CUSTOM addresses = 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet

NETSH / FIREWALL / ADD / ALLOWEDPROGRAM

netsh firewall add allowedprogram - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá do konfigurace brány firewall povolený program. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, add, allowedprogram, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip add interface
Nakonfiguruje protokol RIP v určeném rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode
Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP.
netsh diag gui
Zobrazí uživatelské rozhraní webové stránky.
netsh routing ip igmp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 show dns
Zobrazí adresy serveru DNS.
netsh routing ipx
Změny kontextu `netsh routing ipx'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá do konfigurace brány firewall povolený program. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/add/allowedprogram.htm
0.281
19032

Formatierung und Partitionierung der Festplatte ohne Windows?

 /

Repair Boot Record on New Windows 10, not works!

 /

Delete, move the user into other Windows 10 groups?

 /

Finden Sie wichtige Systemeigenschaften in Windows 10!

 /

Ein sehr komfortables Dateimanagement-Programm für Windows!

 /

Hearts and flowers for the mouse cursor on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

How can I save or load the columns for the folder expression on Windows 10?

 /

Move Files with Powershell and CMD (examples)!

 /

Can my MS-Surface with Windows 10 be damaged by the tiny insects?

 /

Automatic paste texts under Windows, why, wath for?

 /

Hängende Programme, wie z.B. den Explorer, schließen in Win 8, 10 und 8.1!

 /

Resolve the Problem with Intel HD and 1680 x1050 screen resolution on Windows 7 and Win 8.1 or 8?

 /