NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » pnrpmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode ? Použití: show pnrpmode [[cloud=]] Parametry: cloud - Shluk, jehož režim se má zobrazit. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP. Může být použit jeden z následujících režimů: RO (pouze rozpoznání), Auto. Příklady: show pnrpmode Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / PNRPMODE

netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, pnrpmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show opmode
Zobrazí provozní konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf set area
Změní parametry protokolu OSPF určené oblasti.
netsh lan show interfaces
Zobrazí seznam aktuálních rozhraní v pevné síti v systému.
netsh routing ipx set staticservice
Statickou službu aktualizuje v tabulce statických služeb.
netsh routing ip add scope
Přidá obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/pnrpmode.htm
0.14
18178

So übersetzen Sie DesktopOK in Ihrer Sprache!

 /

Auto create system restore points in Windows 8.1 / 10, can I enable/turn off and/or adjust?

 /

Hilfe ich kann die Corona-App nicht finden, installieren, downloaden!

 /

Can I save the directory list as a PDF document under MS Windows 10, ...!

 /

What is the difference between float and double?

 /

Bei der Nintendo Wii U das Einfrieren beheben, aber wie (aufhängen)?

 /

Problem im Windows-7 Explorer wenn man im Verzeichnisbaum einen Ordner selektiert! (Vista) !

 /

Formatting or Quick Formatting?

 /

Can Auto Hide Mouse Cursor Free always start minimized (to-tray)?

 /

Download free Windows 10/11 Terminal!

 /

Reserve virtual memory C++, Windows?

 /

Farbe umkehren RGB COLORREF InvertColor(COLORREF lColor)!

 /