NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » pnrpmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode ? Použití: show pnrpmode [[cloud=]] Parametry: cloud - Shluk, jehož režim se má zobrazit. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP. Může být použit jeden z následujících režimů: RO (pouze rozpoznání), Auto. Příklady: show pnrpmode Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / PNRPMODE

netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, pnrpmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show opmode
Zobrazí provozní konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf set area
Změní parametry protokolu OSPF určené oblasti.
netsh lan show interfaces
Zobrazí seznam aktuálních rozhraní v pevné síti v systému.
netsh routing ipx set staticservice
Statickou službu aktualizuje v tabulce statických služeb.
netsh routing ip add scope
Přidá obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/pnrpmode.htm
0.171
18178

Starten von Programmen mit verschiedenen Prioritätsklassen, aber wie?

 /

Auto Word Wrap Example for Microsoft Excel and Word and other Office Tools!

 /

Can I view and use the fonts excluding installing the windows font file?

 /

Anfrage auf ein kleines Programm, das den Stromsparmodus, Standby, Ruhezustand verhindert?

 /

If delete the desktop icon layout, activate the confirm deletion message!

 /

Direct scan the documents and save them as a pdf!

 /

What is a joystick?

 /

How can i start with a favorite setting for explorer views from Desktop?

 /

Synchronization does not work on Windows 10 / 11, the solution!

 /

The test page printout on my MS Windows OS is in the wrong language!

 /

What does System File Protection mean in Windows?

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 Enable/Disable (uninstall)?

 /