NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » pnrpmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode ? Použití: show pnrpmode [[cloud=]] Parametry: cloud - Shluk, jehož režim se má zobrazit. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP. Může být použit jeden z následujících režimů: RO (pouze rozpoznání), Auto. Příklady: show pnrpmode Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / PNRPMODE

netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, pnrpmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show opmode
Zobrazí provozní konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf set area
Změní parametry protokolu OSPF určené oblasti.
netsh lan show interfaces
Zobrazí seznam aktuálních rozhraní v pevné síti v systému.
netsh routing ipx set staticservice
Statickou službu aktualizuje v tabulce statických služeb.
netsh routing ip add scope
Přidá obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/pnrpmode.htm

0.077

Under windows 7, when i select a color design, the first column remains white?

 /

Help in Windows 8 is missing the old Start menu, how can i activate it?

 /

How to auto run a program at a certain time in Windows 8.1 / 10?

 /

Shortcut for Device Manager on Windows-10 Desktop, how to? (Drivers)

 /

How do I change the position of the desktop clock?

 /

Desktop shortcut for Excel, Outlook, Word 2013 on the Windows 8.1 / 10 Desktop?

 /

Heftrand mit ca 2cm Breite, bzw. nicht bedruckter Rand, wo ich den Ausdruck zum Abheften lochen kann?

 /

How do i find out what type is my Drive, HDD or SSD in Windows 10?

 /