NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » show » pnrpmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode ? Použití: show pnrpmode [[cloud=]] Parametry: cloud - Shluk, jehož režim se má zobrazit. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP. Může být použit jeden z následujících režimů: RO (pouze rozpoznání), Auto. Příklady: show pnrpmode Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SHOW / PNRPMODE

netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, show, pnrpmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show opmode
Zobrazí provozní konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf set area
Změní parametry protokolu OSPF určené oblasti.
netsh lan show interfaces
Zobrazí seznam aktuálních rozhraní v pevné síti v systému.
netsh routing ipx set staticservice
Statickou službu aktualizuje v tabulce statických služeb.
netsh routing ip add scope
Přidá obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 add
Přidá položku konfigurace do tabulky.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/show/pnrpmode.htm
0.218
18178

How to turn off the Aero in Windows 7 to 100 , not disable it?

 /

Druckerverbindung und Druckprobleme!

 /

A simple usage example of FindSameImagesOK!

 /

Multiple themed slots to save your desktop clock settings!

 /

Save Images of Login Screen on Windows-10 (Lock, location)?

 /

Wozu brauche ich den send_tab / send_enter Befehl (Windows)?

 /

Horizontal scrolling with always mouse wheel, how to?

 /

Single or different pictures to a file!

 /

Explorer window have 1 or more tabs and default directory tab? 

 /

Warum befindet sich in Desktop-OK der Lautstärke-Mixer?

 /

Change Home Folder on Windows 10 MS-Explorer (to My Computer, This PC)!

 /

Designs, bzw. Themen für Windows 8.1 downloaden!

 /