NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add 6over4tunnel - Vytvoří rozhraní typu 6over4. add address - Přidá adresu IPv6 do rozhraní. add dns - Přidá statickou adresu serveru DNS. add prefixpolicy - Přidá položku zásady předpony. add route - Přidá trasu IPv6 přes rozhraní. add v6v4tunnel - Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4 protokolu PPTP.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD

netsh interface ipv6 add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh add helper
Nainstaluje knihovnu DLL pomocníka.
netsh routing ip dnsproxy
Změny kontextu `netsh routing ip dnsproxy'.
netsh interface ipv6 isatap show
Zobrazí informace.
netsh routing ip set persistentroute
Upraví trvalou statickou trasu.
netsh ras aaaa set authentication
Nastaví zprostředkovatele ověřování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add.htm
0.281
15202

Q-Dir portabel und  Install Befehlszeilen?

 /

Simply switch from the admin to the standard user in the program!

 /

Muss Windows-7 immer auf NTFS Festplattenpartion installiert sein?

 /

How can I view (show) the not installed windows fonts?

 /

With several Monitors make the Windows 10 desktop better to use!

 /

Make all sticky notes visible again at once!

 /

Warum ist Microsoft Windows 10 kostenlos verfügbar?

 /

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /

Switch in Windows 8.1 between local and Microsoft account!

 /

Enable, Confirm Dialog when delete files or folder in Windows 10, how to?

 /

Verwenden Sie die Schriftarten, ohne die Schriftart unter Windows 10, 8.1 zu installieren!

 /

Kurze Notizen für die Tür, Auto, Hinweise, Parkplatz, ...! 

 /