NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add 6over4tunnel - Vytvoří rozhraní typu 6over4. add address - Přidá adresu IPv6 do rozhraní. add dns - Přidá statickou adresu serveru DNS. add prefixpolicy - Přidá položku zásady předpony. add route - Přidá trasu IPv6 přes rozhraní. add v6v4tunnel - Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4 protokolu PPTP.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD

netsh interface ipv6 add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh add helper
Nainstaluje knihovnu DLL pomocníka.
netsh routing ip dnsproxy
Změny kontextu `netsh routing ip dnsproxy'.
netsh interface ipv6 isatap show
Zobrazí informace.
netsh routing ip set persistentroute
Upraví trvalou statickou trasu.
netsh ras aaaa set authentication
Nastaví zprostředkovatele ověřování.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add.htm
0.093

Maus-Schatten bei Windows 8.1 / 10 aktivieren, oder deaktivieren!

 /

Eine schnelle visuelle Übersicht über alle installierten Windows Schriftarten!

 /

Enable / Disable Virtualization on Windows 10 or Server 2016, how to do?

 /

How can i enable the administrator account in Windows 8, 8.1 or 10?

 /

Boot Record unter Windows 10 reparieren, funktioniert nicht!

 /

How to switch tabs in the Win 8.1 / 8   Internet Explorer start (metro) screen app?

 /

Disable Login Screen in Windows 10, how to?

 /

Program with which you can transform JPG into PDF!

 /