NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add 6over4tunnel - Vytvoří rozhraní typu 6over4. add address - Přidá adresu IPv6 do rozhraní. add dns - Přidá statickou adresu serveru DNS. add prefixpolicy - Přidá položku zásady předpony. add route - Přidá trasu IPv6 přes rozhraní. add v6v4tunnel - Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4 protokolu PPTP.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD

netsh interface ipv6 add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh add helper
Nainstaluje knihovnu DLL pomocníka.
netsh routing ip dnsproxy
Změny kontextu `netsh routing ip dnsproxy'.
netsh interface ipv6 isatap show
Zobrazí informace.
netsh routing ip set persistentroute
Upraví trvalou statickou trasu.
netsh ras aaaa set authentication
Nastaví zprostředkovatele ověřování.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add.htm

0.062

Monitor.Turn.Off.Timer.OK switch off the monitor after the time has elapsed!

 /

How to turn on or off the Windows Defender in Win 8 / 10 (virus protect)?

 /

Network?

 /

How do i use the Quad-Directory internal file association rules eg 7-Zip?

 /

Auto-Expand of the windows system favorites at program start?

 /

How can i change the groups settings in explorer view of Q-Dir! 

 /

Datenübertragung zu langsam. W10 Defender aktiviert sich immer wieder!

 /

Command Prompt cmd.exe not receive all paste commands!

 /