NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » v6v4tunnel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add v6v4tunnel ? Použití: add v6v4tunnel [interface=]<řetězec> [localaddress=] [remoteaddress=] [[neighbordiscovery=]enabled|disabled] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota interface - popisný název rozhraní; localaddress - adresa IPv4 místního koncového bodu tunelového propojení; remoteaddress - adresa IPv4 vzdáleného koncového bodu tunelového propojení; neighbordiscovery - jedna z následujících hodnot: enabled: v rozhraní je povolen protokol ND; disabled: v rozhraní je zakázán protokol ND (výchozí); store - jedna z následujících hodnot: active: změna platí pouze do dalšího restartování; persistent: změna je trvalá (výchozí). Poznámky: Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4. Příklad: add v6v4tunnel "Private" 10.0.0.1 192.168.1.1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / V6V4TUNNEL

netsh interface ipv6 add v6v4tunnel - Windows 2000/XP - Příkazy Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4 protokolu PPTP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, v6v4tunnel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk show
Zobrazí informace.
netsh firewall show notifications
Zobrazí konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf set
Nastaví konfigurační informace.
netsh lan show
Zobrazí informace.
netsh routing ipx set staticroute
Aktualizuje statickou trasu ve směrovací tabulce.
netsh routing ip add rtmroute
Přidá dočasnou trasu (NetMgmt).Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4 protokolu PPTP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/v6v4tunnel.htm
0.218
19280

Minimize Thunderbird in tray notification area (example)!

 /

What is a paper size?

 /

Prozessoren vom Computers über Befehlszeile cmd.exe abfragen, aber wie?

 /

Funktioniert der Dateimanager auf Windows x64 und x32?

 /

Eine Uhr am Windows Desktop mit Glas Effekt!

 /

Multi Touch Test on Windows!

 /

How to change the desktop Icon size in Windows 8 / 10 to classic (8.1, XP)?

 /

Right Practically the short benchmark the Fastest test for SSD, HD, USB, ...!

 /

Wo finde ich den Dateiversionsverlauf in Windows 8.1/10 (Backup, Sicherheitskopie)!

 /

Ändern der Farbverwaltungseinstellungen Grafik, Drucker, ....!

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog to run Commands!

 /

Auto size Virtual Memory in Windows 10?

 /