NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » v6v4tunnel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add v6v4tunnel ? Použití: add v6v4tunnel [interface=]<řetězec> [localaddress=] [remoteaddress=] [[neighbordiscovery=]enabled|disabled] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota interface - popisný název rozhraní; localaddress - adresa IPv4 místního koncového bodu tunelového propojení; remoteaddress - adresa IPv4 vzdáleného koncového bodu tunelového propojení; neighbordiscovery - jedna z následujících hodnot: enabled: v rozhraní je povolen protokol ND; disabled: v rozhraní je zakázán protokol ND (výchozí); store - jedna z následujících hodnot: active: změna platí pouze do dalšího restartování; persistent: změna je trvalá (výchozí). Poznámky: Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4. Příklad: add v6v4tunnel "Private" 10.0.0.1 192.168.1.1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / V6V4TUNNEL

netsh interface ipv6 add v6v4tunnel - Windows 2000/XP - Příkazy Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4 protokolu PPTP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, v6v4tunnel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk show
Zobrazí informace.
netsh firewall show notifications
Zobrazí konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf set
Nastaví konfigurační informace.
netsh lan show
Zobrazí informace.
netsh routing ipx set staticroute
Aktualizuje statickou trasu ve směrovací tabulce.
netsh routing ip add rtmroute
Přidá dočasnou trasu (NetMgmt).
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4 protokolu PPTP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/v6v4tunnel.htm
0.186
19280

Kann ich -zuletzt online- in WhatsApp deaktivieren?

 /

Command line CMD background change color, but how, with example?

 /

Win-7 32-Bit auf x64 (64-Bit) aktualisieren (upgraden). Geht das?

 /

How can I check the Microsoft Office 365 auto update setting?

 /

What is the message before standby at xx sec under Windows 10, 8.1, ...?

 /

Change minutes for several files at the same time!

 /

How do i use the Quad-Directory internal file association rules eg 7-Zip?

 /

Disable auto expand folder in Windows 7 Explorer?

 /

Can i customize drive letter in Windows 8.1 and 10!

 /

AndroidAP Password for Samsung Galaxy (forgot, to customize, enter new)?

 /

Find similar or same images in different directorys!

 /

Chrome via desktop and quick launch bar as shortcut under Windows 10/11!

 /