netsh interface ipv6 add v6v4tunnel - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » v6v4tunnel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add v6v4tunnel ? Použití: add v6v4tunnel [interface=]<řetězec> [localaddress=] [remoteaddress=] [[neighbordiscovery=]enabled|disabled] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota interface - popisný název rozhraní; localaddress - adresa IPv4 místního koncového bodu tunelového propojení; remoteaddress - adresa IPv4 vzdáleného koncového bodu tunelového propojení; neighbordiscovery - jedna z následujících hodnot: enabled: v rozhraní je povolen protokol ND; disabled: v rozhraní je zakázán protokol ND (výchozí); store - jedna z následujících hodnot: active: změna platí pouze do dalšího restartování; persistent: změna je trvalá (výchozí). Poznámky: Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4. Příklad: add v6v4tunnel "Private" 10.0.0.1 192.168.1.1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / V6V4TUNNEL

netsh interface ipv6 add v6v4tunnel - Windows 2000/XP - Příkazy Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4 protokolu PPTP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, v6v4tunnel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk show
Zobrazí informace.
netsh firewall show notifications
Zobrazí konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf set
Nastaví konfigurační informace.
netsh lan show
Zobrazí informace.
netsh routing ipx set staticroute
Aktualizuje statickou trasu ve směrovací tabulce.
netsh routing ip add rtmroute
Přidá dočasnou trasu (NetMgmt).Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4 protokolu PPTP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/v6v4tunnel.htm
0.155
19280

Is it possible to have only one instance of Q-Dir (tab, open, explorer )?

 /

The digital Windows clock can also appear decent on the desktop!

 /

Effective unlocking of gapped files under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Auto expand the directorys in Windows 10 MS-Explorer, can I?

 /

Wozu Öffnen, Schließen der Laufwerk oder DVD Auswerfen, USB, CD, Blue-Ray?

 /

Tips for quickly changing texts in Quick-Text-Paste!

 /

Übersetzen der Texte aus der Zwischenablage!

 /

What is a windows console?

 /

How can i sign up, register, log in on Twitter.com?

 /

Can I show Recycle Bin Icon on the Windows 7 Desktop?

 /

Various program / tool requests for Windows!

 /

Find Thumbnail Cache in Windows 10!

 /