NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ add ğ v6v4tunnel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add v6v4tunnel ? Kullanım: add v6v4tunnel [interface=] [localaddress=] [remoteaddress=] [[neighbordiscovery=]enabled|disabled] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer interface - Arabirim için kullanılacak kolay ad. localaddress - Yerel tünel uç noktasının IPv4 adresi. remoteaddress - Uzak tünel uç noktasının IPv4 adresi. neighbordiscovery - Aşağıdaki değerlerden biri: enabled: Arabirimde ND etkin. disabled: Arabirimde ND devre dışı (varsayılan). store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: IPv6-in-IPv4 tüneli oluşturur. Örnek: add v6v4tunnel "Private" 10.0.0.1 192.168.1.1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / V6V4TUNNEL

netsh interface ipv6 add v6v4tunnel - Windows 2000/XP - Komutları IPv6-in-IPv4 noktadan noktaya tüneli oluşturur. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, v6v4tunnel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk show
Bilgi gösterir.
netsh firewall show notifications
Güvenlik duvar? bildiriminin yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh lan show
Bilgileri gösterir.
netsh routing ipx set staticroute
Yol tablosunda bir statik yolu güncelleştirir.
netsh routing ip add rtmroute
Kal?c? olmayan (NetMgmt) bir yol ekler.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/v6v4tunnel.htm
0.046

Rotate the image or scan before create a PDF!

 /

Manipulate and correct any of the time stamps for any windows file and folder!

 /

How to open Windows 8.1 Fax and Scan, to scan and fax the documents (access, run, find)?

 /

How to enable Aero in Windows 7?

 /

How to auto run a program at a certain time in Windows 8.1 / 10?

 /

What is an atomic clock how to use?

 /

On Windows 10, change visual effects to best Performance, how to?

 /

Top Secret and hidden Commands for Windows 10 Explorer!

 /