NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ set ğ staticroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set staticroute ? SET komutu, IPX yapılandırmasını güncelleştirmek için kullanılır. Komut Sözdizimi: SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[WANPROTOCOL= ] prot] SET STATICROUTE ifname net [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] ticks] [[HOPS=] hops] SET STATICSERVICE ifname svtype svname [[NETWORK=] net] [[NODE=] node] [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] hops] SET FILTER ifname mode action burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın), admstate- ENABLED ya da DISABLED, prot - PPP ya da IPXWAN, net - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), mac - 6 baytlık sonraki atlama mac adresi (en fazla 12 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), ticks - işaret sayısı (ondalık), hops - atlama sayısı (ondalık). mode - INPUT ya da OUTPUT action - PERMIT ya da DENY

NETSH / ROUTING / IPX / SET / STATICROUTE

netsh routing ipx set staticroute - Windows 2000/XP - Komutları Yol tablosunda bir statik yolu güncelleştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, staticroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy show v6tov6
IPv6 ba?lant?lar?n? başka bir IPv6 ba?lant? noktas?na proxy ile ba?lamak için gereken parametreleri gösterir.
netsh routing ipx rip show filter
?letişim kurallar? süzgeç listesini görüntüler.
netsh ras set tracing
Bir bileşen için uzat?lm?ş izlemeyi etkinleştirir veya devre d?ş? b?rak?r.
netsh interface ip show ipstats
IP istatistiklerini gösterir.
netsh routing ip relay uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
PNRP modu yap?land?rma parametresini de?iştirir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Yol tablosunda bir statik yolu güncelleştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set/staticroute.htm
0.171
18186

Various program / tool requests for Windows!

 /

Top Secret and hidden Commands for Windows 10 Explorer!

 /

Zwischen den Explorern die Spalteneinstellungen übertragen, aber wie?

 /

The virus scanner never finds anything, do I need something like this under Windows-10?

 /

The Quad-Explorer for Windows 10!

 /

Create a new Favorite Run-Dialog Command, can I?

 /

Shutdown - Restart shortcut Windows 10, can I create?

 /

After monitor excustomize desktop icons disappeared!

 /

See all Network Adapters on Windows 10 (turn off, enable)?

 /

Deaktivieren vom schnellen Start in Windows 10, aber wie!

 /

Die vorinstallierte Taschenrechner-APP bei Windows-10 finden und einsetzen!

 /

Desktop Shortcut for Drives Safely Remove and Eject!

 /