netsh routing ipx set staticroute - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ set ğ staticroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set staticroute ? SET komutu, IPX yapılandırmasını güncelleştirmek için kullanılır. Komut Sözdizimi: SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[WANPROTOCOL= ] prot] SET STATICROUTE ifname net [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] ticks] [[HOPS=] hops] SET STATICSERVICE ifname svtype svname [[NETWORK=] net] [[NODE=] node] [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] hops] SET FILTER ifname mode action burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın), admstate- ENABLED ya da DISABLED, prot - PPP ya da IPXWAN, net - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), mac - 6 baytlık sonraki atlama mac adresi (en fazla 12 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), ticks - işaret sayısı (ondalık), hops - atlama sayısı (ondalık). mode - INPUT ya da OUTPUT action - PERMIT ya da DENY

NETSH / ROUTING / IPX / SET / STATICROUTE

netsh routing ipx set staticroute - Windows 2000/XP - Komutları Yol tablosunda bir statik yolu güncelleştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, staticroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy show v6tov6
IPv6 ba?lant?lar?n? başka bir IPv6 ba?lant? noktas?na proxy ile ba?lamak için gereken parametreleri gösterir.
netsh routing ipx rip show filter
?letişim kurallar? süzgeç listesini görüntüler.
netsh ras set tracing
Bir bileşen için uzat?lm?ş izlemeyi etkinleştirir veya devre d?ş? b?rak?r.
netsh interface ip show ipstats
IP istatistiklerini gösterir.
netsh routing ip relay uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletişim kural?n? kald?r?r.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
PNRP modu yap?land?rma parametresini de?iştirir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Yol tablosunda bir statik yolu güncelleştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set/staticroute.htm
0.156
18186

Uninstall Q-Dir from Surface Pro on Windows 10, how to?

 /

Open the Experience Index files folder or start recalculation of the performance index!

 /

Is the Internet  Explorer missing in Windows 10!

 /

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, how to?

 /

Windows 10 installation depends: Do you relax back?

 /

How to activate on screen keyboard windows 10?

 /

Paint Stress test for Laptop, Notebooks, Tablets, Desktop PCs or Surface Pro and Go!

 /

Change your Account Picture in Windows-7 or Browse for new Account Image!

 /

Print multiple pictures on one page, Windows 10!

 /

Warum haben die LCD´s defekte Punkte, (Reparatur, Garantie, Software)?

 /

Das Word-Pad ist auf ein mal weg unter Windows 10, warum?

 /

Visual Windows Fonts Compare!

 /