NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » set » staticroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set staticroute ? SET-kommandoen brukes til å oppdatere IPX-konfigurasjonen. Kommandosyntaks: SET INTERFACE grsnavn [[ADMSTATE= ] admtilstand] [[WANPROTOCOL= ] prot] SET STATICROUTE grsnavn nett [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] intervall] [[HOPS=] mellomstasjoner] SET STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn [[NETWORK=] nett] [[NODE=] node] [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] mellomstasjoner] SET FILTER grsnavn modus handling hvor grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). admtilstand - ENABLED eller DISABLED. prot - PPP eller IPXWAN. nett - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). mac - neste mellomstasjon i mac-adresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). intervall - intervallantall (desimal). mellomstasjoner - antall mellomstasjoner (desimal). modus - INPUT eller OUTPUT. handling - PERMIT eller DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / SET / STATICROUTE

netsh routing ipx set staticroute - Windows 2000/XP - kommando Oppdaterer en statisk rute i rutetabellen. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, staticroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy show v6tov6
Viser parametere for IPv6-tilkoblinger via proxy til en annen IPv6-port.
netsh routing ipx rip show filter
Viser listen over protokollfiltre.
netsh ras set tracing
Aktiverer/deaktiverer utvidet sporing for en komponent.
netsh interface ip show ipstats
Viser IP-statistikk.
netsh routing ip relay uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Modifiserer parametere for PNRP-moduskonfigurasjon.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Oppdaterer en statisk rute i rutetabellen. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set/staticroute.htm
0.218
17207

On screen keyboard at logon (login) in windows 10, 8.1, 7, log in without keyboard?

 /

Export the documents from the command prompt (cmd.exe)!

 /

Prevent Recovery of deleted files under Windows 10 / 8.1 excluding additional software!

 /

IIS Web Server on Windows 10!

 /

Mehrere Seiten scannen und zu PDF nachen für alle Windows-Betriebssysteme!

 /

Can I remove read-only or hidden file attribute vial cmd?

 /

Desktop Uhr aus Silber ohne Transparenz!

 /

Formatieren über die Eingabeaufforderung Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Kann ich Camera Raw-Dateien vergleichen wie in Photoshop?

 /

Computer Management in Windows 8.1 and 10 (Find, Open and Run)?

 /

send_tab and send_enter command in Windows, can I?

 /

Wie kann ich die Hinweise ausrichten, etwa linksbündig?

 /