NETSH - Windows XP/2000

netsh routing ipx set staticroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set staticroute ? SET-kommandoen brukes til oppdatere IPX-konfigurasjonen. Kommandosyntaks: SET INTERFACE grsnavn [[ADMSTATE= ] admtilstand] [[WANPROTOCOL= ] prot] SET STATICROUTE grsnavn nett [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] intervall] [[HOPS=] mellomstasjoner] SET STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn [[NETWORK=] nett] [[NODE=] node] [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] mellomstasjoner] SET FILTER grsnavn modus handling hvor grsnavn - navn p grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). admtilstand - ENABLED eller DISABLED. prot - PPP eller IPXWAN. nett - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). mac - neste mellomstasjon i mac-adresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). intervall - intervallantall (desimal). mellomstasjoner - antall mellomstasjoner (desimal). modus - INPUT eller OUTPUT. handling - PERMIT eller DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / SET / STATICROUTE

netsh routing ipx set staticroute - Windows 2000/XP - kommando Oppdaterer en statisk rute i rutetabellen. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, staticroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy show v6tov6
Viser parametere for IPv6-tilkoblinger via proxy til en annen IPv6-port.
netsh routing ipx rip show filter
Viser listen over protokollfiltre.
netsh ras set tracing
Aktiverer/deaktiverer utvidet sporing for en komponent.
netsh interface ip show ipstats
Viser IP-statistikk.
netsh routing ip relay uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Modifiserer parametere for PNRP-moduskonfigurasjon.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Oppdaterer en statisk rute i rutetabellen. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set/staticroute.htm
0.234
17207

Can I turn off Windows Shadows on Windows 10, 8.1?

 /

Ichmchte das www.ebay.de konto knacken, gibt es hier einen hack?

 /

Your account is now infected! Modify the password this time!

 /

How to change in Windows-7 the display of dates, times, currency and measurements?

 /

Fast start for cmd.exe (Windows Console)?

 /

Turn off Windows 8/8.1 or 10 key click sound in virtual osk keyboard, IE 10 11, MS-Explorer?

 /

Change or Set a new password under Windows 10!

 /

How to disable Task-Bar Thumbnail Preview in Windows 7 (Turn Off/On )?

 /

Warum kann ich in Win-7 als Admin nicht auf alle Dateien, bzw. Ordner zugreifen?

 /

Open a new program instance or window via Windows Start (8.x, 10)!

 /

Run in windows 8.1 / 10 (find, dialog, box, start, open)?

 /

Zigarettenschachtel-Spruch fr alle Windows Betriebssysteme griffbereit!

 /