NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » set » pnrpmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode ? Usage: set pnrpmode [[mode=]{Auto|RO|default}] [cloud=] Parametere: mode - Modus for skyen. cloud - Skyen det skal angis modus for. Merknader: Modifiserer parametere for PNRP-moduskonfigurasjon. Verdien mode kan være én av følgende: RO (kun løsning), Auto, default Eksempler: set pnrpmode mode=default Global_ set pnrpmode RO Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET / PNRPMODE

netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode - Windows 2000/XP - kommando Modifiserer parametere for PNRP-moduskonfigurasjon. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, pnrpmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge
Endrer til konteksten "netsh bridge".
netsh routing ip dnsproxy dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface ipv6 isatap show router
Viser ISATAP-ruterinformasjon.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Angir preferanseniv?et for den angitte protokollen.
netsh ras aaaa set authserver
Angir egenskaper for en godkjenningsserver.
netsh firewall reset
Tilbakestiller brannmurkonfigurasjon til standard.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set/pnrpmode.htm
0.062

How to create Selection of text fields for single hotkey (keyboard shortcut)?

 /

Why can I not create the desktop shortcuts on Vista desktop?

 /

Create Windows 8 / 8.1 desktop shortcut for Program-Files and Program-Files(x86)!

 /

Can i activate the classic design in Windows 10 (98 or 95)!

 /

Starten der Windows-7 cmd.exe (Eingabeaufforderung) im Administratormodus?

 /

Help, where can i turn off the Windows 8, or shut down the Windows 8?

 /

Drop your own custom flakes on the desktop?

 /

Windows 8, (8.1, 10) automatische Wiederherstellungspunkte deaktivieren/aktivieren und anpassen?

 /