NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / DUMP

netsh routing ip dnsproxy dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show neighbor
Viser RIP-punktstatistikk.
netsh p2p pnrp peer resolve
L?ser et nodenavn.
netsh diag show ip
Viser IP-adresse for hvert kort.
netsh routing ip nat delete addressmapping
Sletter en adressetilordning fra NAT-grensesnittets adresseutvalg
netsh interface portproxy delete v6tov6
Sletter en oppf?ring det skal lyttes p? og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx netbios show interface
Viser protokollkonfigurasjonen p? et grensesnitt.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/dump.htm
0.061

Portable Regeln ab 2018 Windows 10, 8.1, 7!

 /

How to teach your handwriting style on Windows-10 and the recognizer?

 /

I would like to disable Auto-Expand of Folders!

 /

Wo ist das Windows Media Center in Windows 10?

 /

Wie kann ich mein zugemülltes Windows-7 neu installieren?

 /

Was sind Platzhalter?

 /

Wie kann ich mich für eine Windows Live ID anmelden, oder registrieren?

 /

How to open Registry Editor on Windows?

 /