NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ dnsproxy ğ dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / DUMP

netsh routing ip dnsproxy dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show neighbor
RIP eş istatisti?ini gösterir.
netsh p2p pnrp peer resolve
Eş ad?n? çözümler.
netsh diag show ip
Her bir ba?daşt?r?c?n?n IP adresini görüntüler.
netsh routing ip nat delete addressmapping
NAT arabirim adres havuzundan adres eşleştirmesini siler.
netsh interface portproxy delete v6tov6
IPv6 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lan bir girdiyi siler.
netsh routing ipx netbios show interface
Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? görüntüler.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/dump.htm

0.077

Do i have Windows 10 x86, x32 or x64 on my computer?

 /

Burn Win-10 ISO, how to do on Windows?

 /

How can I create a Windows 7 universal DVD or ISO with all editions?

 /

Folder content appears delayed in Windows-10?

 /

Can I disable Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /

How to show filename extension in Windows-10?

 /

Can I use my Windows XP Wallpaper in Windows 7 Ultimate x64

 /

Windows-8 Download?

 /