NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ dnsproxy ğ dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / DUMP

netsh routing ip dnsproxy dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show neighbor
RIP eş istatisti?ini gösterir.
netsh p2p pnrp peer resolve
Eş ad?n? çözümler.
netsh diag show ip
Her bir ba?daşt?r?c?n?n IP adresini görüntüler.
netsh routing ip nat delete addressmapping
NAT arabirim adres havuzundan adres eşleştirmesini siler.
netsh interface portproxy delete v6tov6
IPv6 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lan bir girdiyi siler.
netsh routing ipx netbios show interface
Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? görüntüler.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/dump.htm
0.061

Wo kann Bildschirmzoom am Samsung einstellen?

 /

Auto Expand Quick Access folders in Q-Dir, Windows 10, 8.1!

 /

Windows 10 Mouse cursor and pointer moves very slow (fast), why?

 /

7zip and TortoiseSvn context menus missing in Explorer Views, plus icon overlays?

 /

How reset Quad-Directory Explorer to defaults as in fresh install (uninstall)!

 /

Can not drag In Explorer View at Windows Administrator Mode!

 /

From-Tray feature to get a Windows Desktop Color!

 /

How to Manage Users in Windows-8 (add, remove, enable, delete, 8.1)?

 /