NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ dnsproxy ğ dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / DUMP

netsh routing ip dnsproxy dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show neighbor
RIP eş istatisti?ini gösterir.
netsh p2p pnrp peer resolve
Eş ad?n? çözümler.
netsh diag show ip
Her bir ba?daşt?r?c?n?n IP adresini görüntüler.
netsh routing ip nat delete addressmapping
NAT arabirim adres havuzundan adres eşleştirmesini siler.
netsh interface portproxy delete v6tov6
IPv6 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lan bir girdiyi siler.
netsh routing ipx netbios show interface
Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? görüntüler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/dump.htm
0.14
16934

KO Timer more options for the Process and APP Terminator on Windows (10, 8.1, ...)!

 /

What does cross-platform mean?

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, can I!?

 /

Can I create a biometric passport photo myself?

 /

Was sind Druckaufträge?

 /

Help, why can't I print from my computer?

 /

Problem: Students create new desktop icons and swap positions!

 /

How work the Paste HTML command in QuickTextPaste?

 /

How can I customize user passwords in Windows 7 and 8.1 excluding knowing current password?

 /

Can I upgrade Windows 10 to Windows 11?

 /

Check Windows 11 Bluetooth connection and adapter!

 /

Set password via cmd.exe, which never expires, example!

 /