NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ dnsproxy ğ dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / DUMP

netsh routing ip dnsproxy dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show neighbor
RIP eş istatisti?ini gösterir.
netsh p2p pnrp peer resolve
Eş ad?n? çözümler.
netsh diag show ip
Her bir ba?daşt?r?c?n?n IP adresini görüntüler.
netsh routing ip nat delete addressmapping
NAT arabirim adres havuzundan adres eşleştirmesini siler.
netsh interface portproxy delete v6tov6
IPv6 dinlemesi ve IPv6 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lan bir girdiyi siler.
netsh routing ipx netbios show interface
Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? görüntüler.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/dump.htm
0.093

Wo finde ich die Einstellungen für Facebook-Werbeanzeigen?

 /

Die Stoppuhr stoppt den Countdown bei Mausklick, warum?

 /

Was sind sysinternals.com?

 /

Commando line to see the WLAN info on Windows 10!

 /

Preview the PDF output file!

 /

Open the Disk-Management in Windows 7?

 /

How to uninstall WinScan2PDF?

 /

How to change in Windows-7 the display of dates, times, currency and measurements?

 /