NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / DUMP

netsh routing ip dnsproxy dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show neighbor
Zobrazí statistiku druhé strany protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer resolve
Přeloží název partnera.
netsh diag show ip
Zobrazí adresu IP pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat delete addressmapping
Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres.
netsh interface portproxy delete v6tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/dump.htm

0.046

Windows 8.1 and 10 registry autostart entries for auto run, (find, all user) ?

 /

Long file and folder paths in the CMD prompt (insert,paste)!

 /

How to change the background colour of the active explorer pane!

 /

How to create a password reset disk for Windows 7?

 /

Preview, rotate, customize the page to PDF!

 /

Der Quad Datei Explorer für Windows 10!

 /

Die einfache Dateifreigabe in Windows deaktivieren?

 /

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /