NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » delete » v6tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy delete v6tov6 ? Použití: delete v6tov6 [listenport=]| [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Parametr Hodnota listenport - port IPv6, na kterém se má naslouchat; listenaddress - adresa IPv6, na které se má naslouchat; protocol - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP. Poznámky: Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DELETE / V6TOV6

netsh interface portproxy delete v6tov6 - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, delete, v6tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy
Změny kontextu `netsh routing ip dnsproxy'.
netsh interface ipv6 isatap show
Zobrazí informace.
netsh routing ip set persistentroute
Upraví trvalou statickou trasu.
netsh ras aaaa set authentication
Nastaví zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf add area
Přidá oblast.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/delete/v6tov6.htm

0.062

Windows-10 Maus-Zeiger und der Cursor sind sehr langsam (schnell), warum?

 /

Where is the Advanced System Properties in Windows-10?

 /

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /

Disable AutoPlay for all users in Windows 8.1, 8 and 10! (CD, DVD, USB)

 /

Program Starter portable files and installed, programs and location?

 /

Changed the Don't Sleep the power saving options on the system?

 /

How can I activate Windows 7 via phone system?

 /

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /