NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » delete » v6tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy delete v6tov6 ? Použití: delete v6tov6 [listenport=]| [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Parametr Hodnota listenport - port IPv6, na kterém se má naslouchat; listenaddress - adresa IPv6, na které se má naslouchat; protocol - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP. Poznámky: Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / DELETE / V6TOV6

netsh interface portproxy delete v6tov6 - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, delete, v6tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy
Změny kontextu `netsh routing ip dnsproxy'.
netsh interface ipv6 isatap show
Zobrazí informace.
netsh routing ip set persistentroute
Upraví trvalou statickou trasu.
netsh ras aaaa set authentication
Nastaví zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf add area
Přidá oblast.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/delete/v6tov6.htm
0.171

When Unicode version and when Ansi version?

 /

Ist es als Belastungstest bei übertakteter Grafikkarte geeignet (GPU, Absturz)?

 /

How to define the mouse tracks on Windows itself. Order, texture?

 /

Turn off windows 10 search indexing service (customize, disable)?

 /

Wie kann ich die Bildschirmlupe aktivieren in Normal, Echtzeit, Vollbild?

 /

How to show Recycle Bin Icon on the Windows 7 Desktop?

 /

How to see the Folder network access under Windows 10?

 /

How to enable Aero in Windows 7?

 /