NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. install - Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace uninstall - Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY

netsh routing ip dnsproxy - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh routing ip dnsproxy'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p pnrp diagnostics ping
Provede příkaz Ping na uzly PNRP.
netsh diag ping loopback
Testování zpětné smyčky pomocí příkazu Ping (127.0.0.1)
netsh routing ip igmp show interface
Zobrazí konfiguraci rozhraní protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show state
Zobrazí stav již nepoužívaných funkcí.
netsh routing ipx delete staticservice
Statickou službu odstraní do tabulky statických služeb.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy.htm
0.125

Executing commands from the explorer address bars in Q-Dir!

 /

Is remote support also possible with Window-7 (Starter / Pro)?

 /

Microsoft Visual Studio 2010 / 2017 Professional Trial, 30 to 90 days!

 /

AHCI for Windows 8.1 and 8 via storahci (activate, switch)!

 /

Bildschirmlupe oder Bildschirmtastatur unter Windows XP schnell aufrufen!

 /

Help, Windows 7 has no games (find, install, play)?

 /

Harry Potter magic wand for the Windows desktop!

 /

Color filter for files and folders in Explorer views eg MP3, but how?

 /