NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show interface ? Použití: show interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní, pro které bude zobrazena konfigurace směrovače nebo serveru proxy protokolu IGMP. Poznámky: Zobrazuje informace o konfiguraci protokolu IGMP pro rozhraní zadané názvem. Příklady: show interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip igmp show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci rozhraní protokolu IGMP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show profiles
Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači.
netsh routing ipx show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh routing ip autodhcp
Změny kontextu `netsh routing ip autodhcp'.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Vytvoří rozhraní typu 6over4.
netsh routing ip rip show global
Zobrazuje globální parametry protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete
Odstraní položky.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/interface.htm

0.046

Can I run a simple ping with TraceRouteOK?

 /

Shutdown-Funktion im Windows-Tray-Bereich aktivieren!

 /

Why the alternative Windows Explorer!

 /

Screenshot Problem in ExperienceIndexOK (behoben)?

 /

Regedit.exe Programmbefehler, bzw. Programmargumente?

 /

How to change the windows 8 / 10 and 8.1 local date and time?

 /

Wie versetze ich Windows 10 in den Schlafmodus (Energie Sparen)?

 /

Windows-7 Schattenkopien komplett deaktivieren?

 /