NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show interface ? Použití: show interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní, pro které bude zobrazena konfigurace směrovače nebo serveru proxy protokolu IGMP. Poznámky: Zobrazuje informace o konfiguraci protokolu IGMP pro rozhraní zadané názvem. Příklady: show interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip igmp show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci rozhraní protokolu IGMP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show profiles
Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači.
netsh routing ipx show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh routing ip autodhcp
Změny kontextu `netsh routing ip autodhcp'.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Vytvoří rozhraní typu 6over4.
netsh routing ip rip show global
Zobrazuje globální parametry protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete
Odstraní položky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfiguraci rozhraní protokolu IGMP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/interface.htm
0.156
18405

What is a cortana?

 /

Der Kalender für den Windows 11, 10, ... Desktop! 

 /

Blu-Ray / DVD-Laufwerk defekt am PC, Notebook, oder Laptop kein Brennen mehr möglich!

 /

Is it possible to adjust the Window animations under Windows 10 / 11?

 /

Just run the free Windows 11 text writing program!

 /

Can I display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /

Die Ordner Größe Auswertung nicht mit Windows starten!

 /

Anwendungen, bzw. Programme unter Windows 8.1 blockieren und wieder entsperren!

 /

Command line to change the drive label of a drive!

 /

Favoriten exportieren von Google Chrome z.B. auf ein Gast-Konto?

 /

File formats and file types, what is it?

 /

Windows-11/10 / 8.1 / 7 / XP under Windows-10/11 in Virtual-Box, does that work?

 /