NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show interface ? Použití: show interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní, pro které bude zobrazena konfigurace směrovače nebo serveru proxy protokolu IGMP. Poznámky: Zobrazuje informace o konfiguraci protokolu IGMP pro rozhraní zadané názvem. Příklady: show interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip igmp show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci rozhraní protokolu IGMP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show profiles
Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači.
netsh routing ipx show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh routing ip autodhcp
Změny kontextu `netsh routing ip autodhcp'.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Vytvoří rozhraní typu 6over4.
netsh routing ip rip show global
Zobrazuje globální parametry protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete
Odstraní položky.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/interface.htm

0.046

Burn Win-10 ISO, how to do on Windows?

 /

How can i synchronize directories in Explorer-Views whit xcopy.exe?

 /

QuickTextPaste in Programs(x86) or Programs?

 /

Reparatur Installation von Windows 7, weil die Wiederherstellung nicht funktioniert!

 /

Dragging doesn"t work at all when dragging from a network (mapped) drive!

 /

Systemdateien und Einstellungen wiederherstellen über einen Windows-8/8.1 Wiederherstellungspunkt!

 /

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

 /

In der Vista Systemsteuerung fehlen viele Einstelloptionen. Wie kann ich die zurückbekommen?

 /