NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » computer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show computer ? Použití: show computer Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show computer show computer /p show computer /v

NETSH / DIAG / SHOW / COMPUTER

netsh diag show computer - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace týkající se počítače. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, computer, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show acctserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování.
netsh firewall set icmpsetting
Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány
netsh routing ip ospf add range
Přidá rozsah pro určené ID oblasti.
netsh interface show interface
Zobrazí rozhraní.
netsh routing ipx sap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras show multilink
Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/computer.htm
0.061

Supports my graphics card, the new DirectX 12 in Windows 10?

 /

Automatically open folder in Windows 10 tree view (expand)!

 /

Windows Explorer as the default file manager!

 /

Customize icon spacing on the windows 10 desktop (symbol distances)!

 /

Wo kann ich festlegen wie das Windows-7 starten soll, z.B. ein Diagnosesystemstart?

 /

Remove Bad APPs from Windows-10 (uninstall, delete)!

 /

Bei der Windows Desktop Aero Uhr den Sekunden Zeiger ausblenden, wie?

 /

Am Samsung Handy Text zu Sprache Einstellungen finden?

 /