NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » computer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show computer ? Použití: show computer Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show computer show computer /p show computer /v

NETSH / DIAG / SHOW / COMPUTER

netsh diag show computer - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace týkající se počítače. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, computer, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show acctserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování.
netsh firewall set icmpsetting
Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány
netsh routing ip ospf add range
Přidá rozsah pro určené ID oblasti.
netsh interface show interface
Zobrazí rozhraní.
netsh routing ipx sap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras show multilink
Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/computer.htm

0.046

Problem with drivers for the scanner under Windows 10 (install)?

 /

Quad Explorer Q-Dir as a trusted application under Windows 10!

 /

Windows Key, Windows-Logo!

 /

Is it possible to change the title of the Quad-Explorer window?

 /

Change the default location for scanned documents!

 /

Prüfen, ob der installierte Drucker-Treiber unter Windows 7 entfernt wurde, aber wie?

 /

Preview PDF files of Adobe and other Images from Explorer views?

 /

Computer Management in Windows 8.1, 8 and 10 (Find, Open and Run)?

 /