netsh firewall set icmpsetting - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » set » icmpsetting

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set icmpsetting ? set icmpsetting [ type = ] 2-5|8-9|11-13|17|ALL [ [ mode = ] ENABLE|DISABLE [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL [ interface = ] název ] Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány firewall Parametry: type - Typ provozu ICMP. 2 - Povolit odchozí zprávy o příliš velkém paketu. 3 - Povolit odchozí zprávy o nedostupnosti cíle. 4 - Povolit odchozí zprávy se žádostí o zpomalení toku ze zdroje. 5 - Povolit přesměrování. 8 - Povolit příchozí zprávy s požadavkem na odezvu. 9 - Povolit příchozí zprávy s požadavkem směrovače. 11 - Povolit odchozí zprávy o překročení časového intervalu. 12 - Povolit odchozí zprávy o problému parametru. 13 - Povolit příchozí zprávy s požadavkem na časové razítko. 17 - Povolit příchozí zprávy s požadavkem masky. ALL - Všechny typy. mode - Režim protokolu ICMP (volitelné). ENABLE - Povolit průchod bránou firewall (výchozí). DISABLE - Zakázat průchod bránou firewall. profile - Konfigurační profil (volitelné). CURRENT - Aktuální profil (výchozí). DOMAIN - Doménový profil. STANDARD - Standardní profil. ALL - Všechny profily. interface - Název rozhraní (volitelné). Poznámky: Parametry profile a interface nelze zadat společně. Parametry type 2 a interface nelze zadat společně. Příklady: set icmpsetting 8 set icmpsetting 8 ENABLE set icmpsetting ALL DISABLE set icmpsetting type = 8 set icmpsetting type = 8 mode = ENABLE set icmpsetting type = ALL mode = DISABLE

NETSH / FIREWALL / SET / ICMPSETTING

netsh firewall set icmpsetting - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, icmpsetting, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
netsh routing ip autodhcp set global
Změní globální parametry modulu přidělování DHCP
netsh interface ipv6 delete dns
Odstraní server DNS ze zadaného rozhraní.
netsh routing ip routerdiscovery add interface
Na zadaném rozhraní nakonfiguruje zjišťování směrovačů.
netsh p2p pnrp peer traceroute
Rozpozná název partnera pomocí trasování cesty.
netsh diag show os
Zobrazí informace týkající se operačního systému.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/set/icmpsetting.htm
0.14
18296

What is the difference between Windows 8 x64 to x86,x32 and Win 8.1?

 /

Can I also do something else, not only Search queries for internet?

 /

Hibernation settings windows 10 (turn off, enable)?

 /

Download free trial versions from Adobe.com!

 /

Close Hanging Programs, Apps and Processes on Windows! 

 /

Formatting or Quick Formatting?

 /

How can I see if I have x64 Edition or Windows x32/x86 on Windows 8/8.1?

 /

GetWindowText Error message?

 /

Can I start windows 8.1 / 10 in Safe Mode (Diagnostic-, Selective-, Normal- Startup)?

 /

Windows 8 (8.1, 10) Desktop-Verknüpfung für Programme und Programme(x86) erstellen!

 /

Microsoft Windows-Tool zum Entfernen bösartiger Software manuell starten!

 /

Höherer Akkuverbrauch seit Windows 7, was kann ich machen?

 /