NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » set » icmpsetting

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set icmpsetting ? set icmpsetting [ type = ] 2-5|8-9|11-13|17|ALL [ [ mode = ] ENABLE|DISABLE [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL [ interface = ] název ] Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány firewall Parametry: type - Typ provozu ICMP. 2 - Povolit odchozí zprávy o příliš velkém paketu. 3 - Povolit odchozí zprávy o nedostupnosti cíle. 4 - Povolit odchozí zprávy se žádostí o zpomalení toku ze zdroje. 5 - Povolit přesměrování. 8 - Povolit příchozí zprávy s požadavkem na odezvu. 9 - Povolit příchozí zprávy s požadavkem směrovače. 11 - Povolit odchozí zprávy o překročení časového intervalu. 12 - Povolit odchozí zprávy o problému parametru. 13 - Povolit příchozí zprávy s požadavkem na časové razítko. 17 - Povolit příchozí zprávy s požadavkem masky. ALL - Všechny typy. mode - Režim protokolu ICMP (volitelné). ENABLE - Povolit průchod bránou firewall (výchozí). DISABLE - Zakázat průchod bránou firewall. profile - Konfigurační profil (volitelné). CURRENT - Aktuální profil (výchozí). DOMAIN - Doménový profil. STANDARD - Standardní profil. ALL - Všechny profily. interface - Název rozhraní (volitelné). Poznámky: Parametry profile a interface nelze zadat společně. Parametry type 2 a interface nelze zadat společně. Příklady: set icmpsetting 8 set icmpsetting 8 ENABLE set icmpsetting ALL DISABLE set icmpsetting type = 8 set icmpsetting type = 8 mode = ENABLE set icmpsetting type = ALL mode = DISABLE

NETSH / FIREWALL / SET / ICMPSETTING

netsh firewall set icmpsetting - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, icmpsetting, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
netsh routing ip autodhcp set global
Změní globální parametry modulu přidělování DHCP
netsh interface ipv6 delete dns
Odstraní server DNS ze zadaného rozhraní.
netsh routing ip routerdiscovery add interface
Na zadaném rozhraní nakonfiguruje zjišťování směrovačů.
netsh p2p pnrp peer traceroute
Rozpozná název partnera pomocí trasování cesty.
netsh diag show os
Zobrazí informace týkající se operačního systému.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/set/icmpsetting.htm
0.155
18296

Easily check the Prefomance of a Windows 11, 10, ... etc. Volume eg. Partition! 

 /

Die Desktop Symbole unter Windows 10 und 11 organisieren!

 /

Stop Uhr als große Windows Desktop Uhr verwenden?

 /

The network drive is not there when Windows is restarted (11, 10, 8.1, 7)?

 /

Was ist eine 7z Datei!?

 /

Wiederherstellung des Maus Zeiger Stabs auf Windows!

 /

What is WHQL certified?

 /

HP Laserjet III, 4, 5, Plus, Treiber x64, x32, Windows 11, 10, 8.1, 7!

 /

Folder with the largest hard drive usage on Windows (11, 10, 8.1, 7)!

 /

Defender slows down the development of applications, programs and APPs!

 /

Turn off Password in Windows 10 / 11 (hibernation, energy saving), but can I?

 /

An der FritzBox Seiten sperren bei HTTPS-Abfragen erlauben, aber wie?

 /