NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » traceroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer traceroute ? Použití: traceroute [peername =] [cloud=] Parametry: peername - | cloud - Shluk, ve kterém se má provést rozpoznání. Poznámky: Rozpozná název partnera pomocí trasování cesty. Příklady: traceroute peername=0.0 Global_ traceroute 0.anyname Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / TRACEROUTE

netsh p2p pnrp peer traceroute - Windows 2000/XP - Příkazy Rozpozná název partnera pomocí trasování cesty. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, traceroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 isatap show router
Zobrazí informace o směrovači ISATAP.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování.
netsh ras aaaa set authserver
Nastaví vlastnosti serveru ověřování.
netsh firewall reset
Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf add interface
Povolí protokol OSPF na určeném rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/traceroute.htm

0.077

Working with date, time and calendar week in QuickTextPaste!

 /

Disable auto expand folder in Windows 7 Explorer?

 /

Wie kann ich AHDI Free in meine Landessprache übersetzen?

 /

Set the E-mail message status to read or unread in Thunderbird, how to?

 /

Mobile Hotspot AndroidAP + password set up, modify and activate?

 /

Connect to a Remote Registry, how to for Windows?

 /

Desktop clock in silver without transparency!

 /

System administrator Windows 10, how to activate the full admin account?

 /