NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » preferenceforprotocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set preferenceforprotocol ? Použití: set preferenceforprotocol [proto=]autostatic|local|netmgmt|nondod|ospf|rip|static [preflevel=] Parametry: Příznak Hodnota proto - Jedna z následujících hodnot: autostatic: Nastaví autostatické předvolby směrování. local: Nastaví místní předvolby směrování. netmgmt: Nastaví předvolby směrovacího protokolu pro protokol správy sítě. nondod: Nastaví předvolby pro směrovací protokol, který neumí používat vyžádané volání. ospf: Nastaví předvolby směrovacího protokolu pro OSPF. rip: Nastaví předvolby směrovacího protokolu pro RIP. static: Nastaví statické předvolby směrování. preflevel - Úroveň předvoleb pro zadané rozhraní. Poznámky: Nastaví novou úroveň předvoleb pro zadaný typ směrovacího protokolu. Příklady: set preferenceforprotocol proto=rip preflevel=20 set preferenceforprotocol ospf 30

NETSH / ROUTING / IP / SET / PREFERENCEFORPROTOCOL

netsh routing ip set preferenceforprotocol - Windows 2000/XP - Příkazy Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, preferenceforprotocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show rtmroutes
Zobrazí trasy v tabulce směrování.
netsh ras appletalk set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh firewall show logging
Zobrazí konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh lan set autoconfig
Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní.
netsh routing ipx set global
Aktualizuje globální konfiguraci IPX.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/preferenceforprotocol.htm
0.155
21550

Find Windows 11 network adapters!

 /

Kann man mit KGB Archiver 2 jede 1GB Daten auf 10MB komprimieren?

 /

Add my text plus what is in the clipboard, example!

 /

Where do I find and start the PowerShell in Windows 11 and 10?

 /

Ansicht im Windows 8.1 Startmenü und Apps Metro Screen vergrößern, bzw verkleinern?

 /

Change the Win-7 thousand separator (distinction) and decimal symbol!

 /

Your Android device does not support data connection error message!

 /

Adjust date and time in Windows 11!

 /

What is the difference between RAID and AHCI?

 /

Change the Win-7 thousand separator (distinction) and decimal symbol!

 /

What is the meaning of the "red" files in Explorer Views on Windows?

 /

What are Powershell special characters (control characters)?

 /