NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » preferenceforprotocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set preferenceforprotocol ? Použití: set preferenceforprotocol [proto=]autostatic|local|netmgmt|nondod|ospf|rip|static [preflevel=] Parametry: Příznak Hodnota proto - Jedna z následujících hodnot: autostatic: Nastaví autostatické předvolby směrování. local: Nastaví místní předvolby směrování. netmgmt: Nastaví předvolby směrovacího protokolu pro protokol správy sítě. nondod: Nastaví předvolby pro směrovací protokol, který neumí používat vyžádané volání. ospf: Nastaví předvolby směrovacího protokolu pro OSPF. rip: Nastaví předvolby směrovacího protokolu pro RIP. static: Nastaví statické předvolby směrování. preflevel - Úroveň předvoleb pro zadané rozhraní. Poznámky: Nastaví novou úroveň předvoleb pro zadaný typ směrovacího protokolu. Příklady: set preferenceforprotocol proto=rip preflevel=20 set preferenceforprotocol ospf 30

NETSH / ROUTING / IP / SET / PREFERENCEFORPROTOCOL

netsh routing ip set preferenceforprotocol - Windows 2000/XP - Příkazy Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, preferenceforprotocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show rtmroutes
Zobrazí trasy v tabulce směrování.
netsh ras appletalk set access
Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
netsh firewall show logging
Zobrazí konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh lan set autoconfig
Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní.
netsh routing ipx set global
Aktualizuje globální konfiguraci IPX.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/preferenceforprotocol.htm
0.171
21550

Try the Dark Theme on Windows 11 and 10!

 /

Windows 10 Home local users and groups are missing, why this?

 /

Don't Sleep - Exit und Standby/Hibernation option bei Windows 11, 10, 8.1, ..?

 /

What is EXIF?

 /

Is kinokiste.to illegal or legal?

 /

Hard disk does not start, clicks are heard?

 /

Change the System Fonts, Title, Caption, Menus, Icons in Windows (11, 10, 8.1)!

 /

How can I select the columns for the directory print out?

 /

Mit Wasserzeichen die Bilder schützen um das Kopieren zu reduzieren!

 /

Problems when deleting, and listing on the network and NTFS drives?

 /

No problems with the image comparison tool under Windows 11!

 /

Beispiel für einen Leistungsindex unter Windows 10 oder 11 Pro alle Builds!

 /