NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » preferenceforprotocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set preferenceforprotocol ? Sposób użycia: set preferenceforprotocol [proto=] autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static [preflevel=] Parametry: Etykieta Wartość proto - Jedna z następujących wartości: autostatic: ustawia autostatyczną preferencję routingu local: ustawia lokalną preferencję routingu netmgmt: ustawia preferencję protokołu routingu dla protokołu zarządzania siecią nondod: ustawia preferencję dla protokołu routingu nie obsługującego wybierania numeru na żądanie ospf: ustawia preferencję protokołu routingu dla protokołu OSPF rip: ustawia preferencję protokołu routingu dla protokołu RIP static: ustawia statyczną preferencję routingu preflevel Poziom preferencji dla określonego typu protokołu Uwagi: ustawia nowy poziom preferencji dla podanego typu protokołu routingu. Przykłady: set preferenceforprotocol proto=rip preflevel=20 set preferenceforprotocol ospf 30

NETSH / ROUTING / IP / SET / PREFERENCEFORPROTOCOL

netsh routing ip set preferenceforprotocol - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia poziom preferencji dla określonego protokołu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, preferenceforprotocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show rtmdestinations
Wyświetla adresy docelowe w tabeli routingu
netsh ras appletalk set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS.
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Wyświetla konfigurację odpowiedzi
netsh routing ip ospf install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh lan show
Wyświetla informacje.
netsh routing ipx set staticroute
Aktualizuje trasę statyczną w tabeli tras.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia poziom preferencji dla określonego protokołu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/preferenceforprotocol.htm
0.311
20729

Is it possible to have only one instance of Q-Dir (tab, open, explorer )?

 /

Insert texts and execute commands as admin and standard user!

 /

After updating Win-10 no space on the disk, what now?

 /

Desktop Analog APP not from MS Windows 10 Store for Free!

 /

In Windows 10 modify the directorys as documents, videos, music, pictures!

 /

Auf Windows mit Befehlszeile einer Gruppenrichtlinie-Aktualisierung erzwingen!

 /

Program Starter portable files and installed, programs and location?

 /

Turn off Please Sleep in Don't Sleep for all Windows OS?

 /

For what is the short desktop note for Windows good?

 /

Visual Studio 6.0 Enterprise Edition Free Download!

 /

Start WordPad via a desktop button on Windows 10!

 /

How to view and use the fonts without installing the windows font file?

 /