NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk » set » access

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk set access ? set access [mode = ] ALL|SERVERONLY Określa, czy dane przesyłane w sieci AppleTalk od dowolnego klienta będą przekazywane dalej do sieci, do których serwer RAS jest przyłączony. mode - typ udzielanego dostępu ALL - klienci mają dostęp do serwera RAS i wszystkich sieci, do których jest on przyłączony. SERVERONLY - klienci mają dostęp tylko do serwera RAS.

NETSH / RAS / APPLETALK / SET / ACCESS

netsh ras appletalk set access - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, set, access, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show tcpstats
Wyświetla statystykę protokołu TCP.
netsh routing ip rip add acceptfilter
Dodaje filtr akceptowania dla tras odebranych w danym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show names
Wyświetla nazwy zarejestrowane lokalnie.
netsh diag gui
Wyświetla interfejs użytkownika strony sieci web.
netsh routing ip igmp help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 show global
Wyświetla parametry konfiguracji globalnej.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/appletalk/set/access.htm
0.187
19413

Ressourcen-Monitor unter Windows 11, 10, ... starten!

 /

Can I add to Explorer context menu (Windows 7, 8.1, 10, 11)?

 /

What is Windows 2011?

 /

Adjusting the tabs / tab width in the alternative file explorer!

 /

Größenangaben in Giga, Mega, Kilo und Bytes Ordner und Dateien!

 /

Start or Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1!

 /

Desktop Notes for Windows 11, 10, ... Desktop, alternative to MS Short Note APP!

 /

Explorer 4 X for all Windows 11, 10, ... etc. User, Admins and Novice!

 /

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

 /

Can I customize settings for Remote Desktop in Windows-7, 8 and 8.1?

 /

Uninstall Desktop Calendar from the Windows Desktop!

 /

Bestätigung für den Zwischenablage-Zugriff Internet Explorer, deaktivieren?

 /