NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » tcpstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show tcpstats ? Sposób użycia: show tcpstats [[rr=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość rr - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania informacji statystycznych dla TCP. Uwagi: wyświetla statystykę połączenia TCP. Przykłady: show tcpstats show tcpstats rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / TCPSTATS

netsh interface ip show tcpstats - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla statystykę protokołu TCP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, tcpstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface ipv6 set privacy
Modyfikuje parametry konfiguracji prywatności.
netsh routing ip show mfestats
Wyświetla statystykę wpisów przesyłania dalej multiemisji
netsh ras appletalk
Zmiany w kontekście `netsh ras appletalk'.
netsh firewall show config
Wyświetla konfigurację zapory.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla statystykę protokołu TCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/tcpstats.htm
0.156
17022

Deletion of data without file extension in all sub-folders!

 /

Can I somehow disable the click navigation sound on Windows 10/11 in Q-Dir?

 /

How can I save or load the columns for the folder expression on Windows 10/11?

 /

Can i change the size of the desktop clock (windows, resize)?

 /

How can I turn off the date display on the desktop clock?

 /

The Don't Sleep Video!

 /

Horizontal scrolling with always mouse wheel, how to?

 /

Changing sleep mode settings under Windows 11, 10, 8.1, ..!

 /

Query the desktop color pixel value on all Windows 11, 10, ... etc.  OS!

 /

I would like to change the Explorer colors to the "old Norton Commander"!

 /

What is a hard drive volume?

 /

Show My Computer or This PC as an icon?

 /