NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » tcpstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show tcpstats ? Sposób użycia: show tcpstats [[rr=]liczba całkowita] Parametry: Etykieta Wartość rr - Wyrażona w sekundach częstotliwość odświeżania informacji statystycznych dla TCP. Uwagi: wyświetla statystykę połączenia TCP. Przykłady: show tcpstats show tcpstats rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / TCPSTATS

netsh interface ip show tcpstats - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla statystykę protokołu TCP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, tcpstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface ipv6 set privacy
Modyfikuje parametry konfiguracji prywatności.
netsh routing ip show mfestats
Wyświetla statystykę wpisów przesyłania dalej multiemisji
netsh ras appletalk
Zmiany w kontekście `netsh ras appletalk'.
netsh firewall show config
Wyświetla konfigurację zapory.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla statystykę protokołu TCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/tcpstats.htm
0.218
17022

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10, (smaller, larger)?

 /

Stop Watch also known as chronograph, from ancient greek language! 

 /

Burn Win-10 ISO, how to do on Windows?

 /

Right Q-Dir Version!

 /

Short notes for the door, car, notes, parking, ...! 

 /

QuickTextPaste does not save the settings, how can I uninstall it?

 /

To properly print the contents of a folder in Windows 10!

 /

Quad-Explorer new and old Window Tree-View?

 /

From-Tray feature to get a Windows Desktop Color!

 /

Can I disable autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, how to?

 /

Was ist der Unterschied zwischen Arbeitsspeicher und Festplattenspeicher?

 /

Desktop notes on the Windows desktop as a desktop program!

 /