NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » config

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show config ? show config [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ] Wyświetla konfigurację zapory. Parametry: verbose - Tryb informacji pełnej (opcjonalne). DISABLE - Wyświetla tylko podsumowanie (domyślnie). ENABLE - Wyświetla wszystkie dostępne informacje. Przykłady: show config show config DISABLE show config ENABLE show config verbose = DISABLE show config verbose = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SHOW / CONFIG

netsh firewall show config - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla konfigurację zapory. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, config, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip add address
Dodaje adres IP do określonego interfejsu.
netsh routing ip ospf show routefilter
Wyświetla informacje o trasie filtru protokołu OSPF.
netsh p2p group resolve
Rozpoznaje uczestnika grupy i wyświetla jego adres.
netsh show helper
Wyświetla listę pomocników najwyższego poziomu.
netsh routing ip delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh interface ipv6 install
Instaluje IPv6.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/show/config.htm
0.046

How to create System Restore Point in Windows-10?

 /

Disable Auto Connections to WiFi on Windows 10 (Wireless, WLAN)?

 /

How can i translate AutoHideDesktopIcons Free in my language?

 /

How can I maximize the number of windows desktop icon (border, font size)?

 /

Download Windows 7 Starter, Home (Basic Premium), Professional, Ultimate!

 /

How to start windows 8.1 / 10 in Safe Mode (Diagnostic-, Selective-, Normal- Startup)?

 /

Help Windows 10 has no fax and scan function, where is it?

 /

Windows 8.1 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /