NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » config

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show config ? show config [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ] Wyświetla konfigurację zapory. Parametry: verbose - Tryb informacji pełnej (opcjonalne). DISABLE - Wyświetla tylko podsumowanie (domyślnie). ENABLE - Wyświetla wszystkie dostępne informacje. Przykłady: show config show config DISABLE show config ENABLE show config verbose = DISABLE show config verbose = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SHOW / CONFIG

netsh firewall show config - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla konfigurację zapory. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, config, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip add address
Dodaje adres IP do określonego interfejsu.
netsh routing ip ospf show routefilter
Wyświetla informacje o trasie filtru protokołu OSPF.
netsh p2p group resolve
Rozpoznaje uczestnika grupy i wyświetla jego adres.
netsh show helper
Wyświetla listę pomocników najwyższego poziomu.
netsh routing ip delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh interface ipv6 install
Instaluje IPv6.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla konfigurację zapory. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/show/config.htm
0.359
15121

Hibernation settings Windows 10 (turn off, enable)?

 /

Also keine Angst vor K.I. , die tappen im Dunkeln und sprechen von K.I!

 /

Windows 1903 switch to 1909 download Archive!

 /

Windows 10 Home local users and groups are missing, why this?

 /

What is AC DC?

 /

Running Visual C++ 6.0 on Windows 8.1 and 10!

 /

Quad Explorer multiple settings for Windows 10, 8.1, ...!

 /

ListView_GetItemImage, ListView_GetISubtemImage!

 /

What is a peripheral device?

 /

How to delete favorite filters entered by mistake?

 /

Why the Admin Explorer in a Windows delete program?

 /

Can i customize drive letter in Windows 8.1 and 10!

 /