netsh interface ip add address - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add address ? Sposób użycia: add address [name=] [[addr=]adres IP [mask=]maska podsieci IP] [[gateway=]adres IP [gwmetric=]liczba całkowita] Parametry: name - Nazwa interfejsu IP. addr - Adres IP, który ma być dodany do interfejsu. mask - Maska podsieci IP dla podanego adresu IP. gateway - Brama domyślna dla podanego adresu IP. gwmetric - Odległość w metryce do bramy domyślnej. Uwagi: Dodaje adresy IP i bramy domyślne do interfejsu. Jeśli w interfejsie jest włączony protokół DHCP, zostanie on wyłączony. Przykłady: add address "Połączenie lokalne" 10.0.0.2 255.0.0.0 add address "Połączenie lokalne" gateway=10.0.0.3 gwmetric=2 Pierwsze polecenie dodaje statyczny adres IP 10.0.0.2 z maską podsieci 255.0.0.0 do interfejsu Połączenie lokalne. Drugie polecenie dodaje adres IP 10.0.0.3 jako drugą bramę domyślną dla tego interfejsu z metryką bramy 2.

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / ADDRESS

netsh interface ip add address - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje adres IP do określonego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip
Zmiany w kontekście `netsh ras ip'.
netsh interface delete interface
Usuwa interfejs z routera.
netsh routing ip ospf show global
Pokazuje globalne parametry protokołu OSPF.
netsh p2p group db show
Wyświetla informacje.
netsh routing reset
Resetuje routing IP do stanu czystego.
netsh routing ip autodhcp set interface
Zmienia parametry programu przydzielania DHCP dla interfejsu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje adres IP do określonego interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/address.htm
0.171
16522

Was bedeutet System File Protection bei Windows?

 /

Wo kann ich das Passwort meines Benutzers bei Windows 7 ändern?

 /

Windows 10 keeps crashing, what am I doing wrong?

 /

Select Multiple Files or Folders in Windows Explorer, Windows 10!

 /

Hide Desktop Icons Show in Windows 7, Help?

 /

Kann man den Windows 8.1 / 10 Explorer als Administrator ausführen?

 /

What is a boot disk?

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

What is a blue screen?

 /

Turn off the Windows Store in Windows 8.1 / 10, can I?

 /

Start Q-Dir with last window position and view settings!

 /

Tastenkürzel Einstellungen am Samsung Android finden und aktivieren!

 /