NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add address ? Sposób użycia: add address [name=] [[addr=]adres IP [mask=]maska podsieci IP] [[gateway=]adres IP [gwmetric=]liczba całkowita] Parametry: name - Nazwa interfejsu IP. addr - Adres IP, który ma być dodany do interfejsu. mask - Maska podsieci IP dla podanego adresu IP. gateway - Brama domyślna dla podanego adresu IP. gwmetric - Odległość w metryce do bramy domyślnej. Uwagi: Dodaje adresy IP i bramy domyślne do interfejsu. Jeśli w interfejsie jest włączony protokół DHCP, zostanie on wyłączony. Przykłady: add address "Połączenie lokalne" 10.0.0.2 255.0.0.0 add address "Połączenie lokalne" gateway=10.0.0.3 gwmetric=2 Pierwsze polecenie dodaje statyczny adres IP 10.0.0.2 z maską podsieci 255.0.0.0 do interfejsu Połączenie lokalne. Drugie polecenie dodaje adres IP 10.0.0.3 jako drugą bramę domyślną dla tego interfejsu z metryką bramy 2.

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / ADDRESS

netsh interface ip add address - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje adres IP do określonego interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip
Zmiany w kontekście `netsh ras ip'.
netsh interface delete interface
Usuwa interfejs z routera.
netsh routing ip ospf show global
Pokazuje globalne parametry protokołu OSPF.
netsh p2p group db show
Wyświetla informacje.
netsh routing reset
Resetuje routing IP do stanu czystego.
netsh routing ip autodhcp set interface
Zmienia parametry programu przydzielania DHCP dla interfejsu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje adres IP do określonego interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/address.htm
0.171
16522

Use a BAT file if you have problems with complex commands!

 /

Windows 11 oder 10 als Standard-Boot-Eintrag (Betriebssystem) einstellen!

 /

How can i force move or copy of the data while dragging?

 /

I don't always have the same CPU frequency, why?

 /

Ist Bing nicht die bessere Suchmaschine im Internet?

 /

What is it Printer queue?

 /

Use Disk Cleanup in Windows 10 and 11 for unnecessary files, how to?

 /

How can i translate AutoHideDesktopIcons Free in my language?

 /

Quick Rotate / Flip Desktop Screen via Keyboard Shortcut on Windows 10 and 8.1!

 /

Adapt to green nature the desktop Classic Watch for Windows!

 /

Turn off and on the smileys / emojis in MS Office Word, Excel, ...!

 /

Probleme beim Ausführen im Admin Modus als Standard User und Passwort!

 /