NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set interface ? Sposób użycia: set interface [name=]string [[mode=]enable|disable] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa określonego interfejsu, w którym mają zostać ustawione parametry alokatora DHCP. mode - Jedna z następujących wartości: enable: włącza alokację DHCP dla interfejsu. disable: wyłącza alokację DHCP dla interfejsu. Uwagi: ustawia parametry alokatora DHCP dla interfejsu określonego z nazwy. Przykłady: set interface name="Połączenie lokalne" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET / INTERFACE

netsh routing ip autodhcp set interface - Windows 2000/XP - polecenie Zmienia parametry programu przydzielania DHCP dla interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show client
Pokazuje klientów RAS połączonych z tym komputerem.
netsh interface ip show wins
Wyświetla adresy serwera WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu RIP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Wyświetla statystykę chmury.
netsh diag ping adapter
Bada usługą ping wszystkie karty.
netsh routing ip igmp set global
Ustawia globalne parametry protokołu IGMP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmienia parametry programu przydzielania DHCP dla interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set/interface.htm
0.218
20264

Striking in neon color with date and time!

 /

How do I improve working with the keyboard on Windows 10?

 /

Kann ich die Vista Treiber für Windows 7 einsetzen, obwohl diese für Vista vorgesehen sind?

 /

Windows-7 Schattenkopien komplett deaktivieren?

 /

Windows 10 desktop icons are so big, why, can I customize this?

 /

See all installed devices (scanners, printers)?

 /

Desktop icons Hide and Show, Without the timer (Windows 10/8.1/7/...)!

 /

Scanned Documents Location In Windows 10!

 /

Download Packprogramme fürs Komprimieren, Entkomprimieren, Dekomprimieren!

 /

Add a little winter magic feeling on your Desktop!

 /

x86 and x32, what is what?

 /

This file can not be deleted!

 /