NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set interface ? Sposób użycia: set interface [name=]string [[mode=]enable|disable] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa określonego interfejsu, w którym mają zostać ustawione parametry alokatora DHCP. mode - Jedna z następujących wartości: enable: włącza alokację DHCP dla interfejsu. disable: wyłącza alokację DHCP dla interfejsu. Uwagi: ustawia parametry alokatora DHCP dla interfejsu określonego z nazwy. Przykłady: set interface name="Połączenie lokalne" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET / INTERFACE

netsh routing ip autodhcp set interface - Windows 2000/XP - polecenie Zmienia parametry programu przydzielania DHCP dla interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show client
Pokazuje klientów RAS połączonych z tym komputerem.
netsh interface ip show wins
Wyświetla adresy serwera WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu RIP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Wyświetla statystykę chmury.
netsh diag ping adapter
Bada usługą ping wszystkie karty.
netsh routing ip igmp set global
Ustawia globalne parametry protokołu IGMP.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set/interface.htm
0.077

How to change the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

Speed ​​mobile data LTE / 4G / 2G / E on the Samsung Galaxy customize?

 /

Running Visual C++ 6.0 on Windows 8.1, 8 and 10!

 /

How to use CMD NET use HELP?

 /

Shortcut to Restart Windows 8.1 / 10!

 /

No Expand Triangle and Lines in Explorer Tree-View (Folders)!

 /

Cokes, Kennwörter und Formular Daten in Windows-10 löschen?

 /

Wie finden Sie den Ordner Hintergrundbilder in Windows-10?

 /