NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ autodhcp ğ set ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set interface ? Kullanım: set interface [name=]dize [[mode=]enable|disable] Parametreler: Etiket Değer name - DHCP ayırıcı parametrelerini ayarlamak istediğiniz belirli arabirimin adı. mode - Aşağıdaki değerlerden biri: enable: Arabirim için DHCP ayırmayı etkinleştirir. disable: Arabirim için DHCP ayırmayı devre dışı bırakır. Açıklamalar: Adıyla belirtilen bir arabirim için DHCP ayırıcı parametrelerini ayarlar. Örnek: set interface name="Yerel Ağ Bağlantısı" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET / INTERFACE

netsh routing ip autodhcp set interface - Windows 2000/XP - Komutları Arabirim için DHCP ay?r?c?s? parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show tracing
Uzat?lm?ş izlemenin bileşenler için etkin olup olmad???n? gösterir.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Bir arabirim üstünde al?nan yollar için kabul süzgecini siler
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Bulutu eşitler.
netsh diag ping dhcp
Her Ba?daşt?r?c? için DHCP sunucular?na ping yapar.
netsh routing ip igmp set interface
Arabirim yap?land?rma parametrelerini de?iştirir.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set/interface.htm
0.062

How fast is Booting on Windows 7?

 /

How can i translate WinBin2Iso in my language!

 /

Wie kann man auf Windows 8/8.1 den Taschenrechner öffnen (starten, finden, paint)?

 /

The desktop icons or symbols in Vista / and Windows 10/8.1 are much too large!

 /

How to change the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

Formatierung oder Schnellformatierung?

 /

Eigenes Benutzerkonto-Bild in Windows 8 / 8.1 ändern (löschen, login)?

 /

Working with date, time and calendar week in QuickTextPaste!

 /