netsh routing ip autodhcp set interface - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ autodhcp ğ set ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set interface ? Kullanım: set interface [name=]dize [[mode=]enable|disable] Parametreler: Etiket Değer name - DHCP ayırıcı parametrelerini ayarlamak istediğiniz belirli arabirimin adı. mode - Aşağıdaki değerlerden biri: enable: Arabirim için DHCP ayırmayı etkinleştirir. disable: Arabirim için DHCP ayırmayı devre dışı bırakır. Açıklamalar: Adıyla belirtilen bir arabirim için DHCP ayırıcı parametrelerini ayarlar. Örnek: set interface name="Yerel Ağ Bağlantısı" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET / INTERFACE

netsh routing ip autodhcp set interface - Windows 2000/XP - Komutları Arabirim için DHCP ay?r?c?s? parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show tracing
Uzat?lm?ş izlemenin bileşenler için etkin olup olmad???n? gösterir.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Bir arabirim üstünde al?nan yollar için kabul süzgecini siler
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Bulutu eşitler.
netsh diag ping dhcp
Her Ba?daşt?r?c? için DHCP sunucular?na ping yapar.
netsh routing ip igmp set interface
Arabirim yap?land?rma parametrelerini de?iştirir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Arabirim için DHCP ay?r?c?s? parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set/interface.htm
0.233
19945

Kann man in Windows 8.1 / 10 Desktop -Symbole automatisch anordnen- deaktivieren?

 /

Quick-Text-Paste speichert die Einstellungen nicht, wie kann ich es deinstallieren?

 /

Activate file extension in the file-type column!

 /

The cursor in text editors is too wide on Windows 10, why?

 /

Wi-Fi Password of your Current Network (show, find, hack)?

 /

In Windows 10 Task Manager is not displayed!

 /

Deaktivieren vom Login Bildschirm in Windows 10, aber wie?

 /

What is -fixed at this position- in the desktop clock?

 /

Problem with drivers for the scanner under Windows 10 (install)?

 /

How big should be the Windows 8 and Windows 8.1 disk partition size?

 /

Can I recover files from Recycle Bin in Windows 10?

 /

Domain, Home, Work, Public network, Homegroup, Workgroup Windows?

 /