NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ autodhcp ğ set ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set interface ? Kullanım: set interface [name=]dize [[mode=]enable|disable] Parametreler: Etiket Değer name - DHCP ayırıcı parametrelerini ayarlamak istediğiniz belirli arabirimin adı. mode - Aşağıdaki değerlerden biri: enable: Arabirim için DHCP ayırmayı etkinleştirir. disable: Arabirim için DHCP ayırmayı devre dışı bırakır. Açıklamalar: Adıyla belirtilen bir arabirim için DHCP ayırıcı parametrelerini ayarlar. Örnek: set interface name="Yerel Ağ Bağlantısı" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET / INTERFACE

netsh routing ip autodhcp set interface - Windows 2000/XP - Komutları Arabirim için DHCP ay?r?c?s? parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show tracing
Uzat?lm?ş izlemenin bileşenler için etkin olup olmad???n? gösterir.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Bir arabirim üstünde al?nan yollar için kabul süzgecini siler
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Bulutu eşitler.
netsh diag ping dhcp
Her Ba?daşt?r?c? için DHCP sunucular?na ping yapar.
netsh routing ip igmp set interface
Arabirim yap?land?rma parametrelerini de?iştirir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Arabirim için DHCP ay?r?c?s? parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set/interface.htm
0.296
19945

Was with error code -1073741701 (0xc000007b)!

 /

Scanned Documents Location In Windows 10!

 /

Can I delete files excluding the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /

Is there compatibility mode on Windows 10?

 /

Change the Windows-10 system protection to undo system customizes!

 /

Portable use and Windows 10 protected folders problem!

 /

Warum ist Microsoft Windows 10 kostenlos verfügbar?

 /

Write short invitations and reports on Windows 10!

 /

WINVER Windows 10!

 /

Can I really turn my photos into PDF files on all Windows OS?

 /

Daten entsperren unter Windows ohne wenn und aber!

 /

Lines in the Windows Explorer directory Tree with Q-Dir!

 /