NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set interface ? Format: set interface [name=]streng [[mode=]enable|disable] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på en bestemt grænseflade, hvor du vil indstille DHCP-allokatorparametre. mode - En af følgende værdier: enable: Aktiverer DHCP-allokering på grænsefladen. disable: Deaktiverer DHCP-allokering på grænsefladen. Bemærkninger: Indstiller DHCP-allokatorparametre for en angivet grænseflade. Eksempel: set interface name="LAN-forbindelse" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET / INTERFACE

netsh routing ip autodhcp set interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Skifter parametre for DHCP-allokatoren for en gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show tracing
Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Sletter et godkendelsesfilter til ruter, der modtages p? en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synkroniserer en sky.
netsh diag ping dhcp
Send pingsignal til DHCP-serverne for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip igmp set interface
Skifter konfigurationsparametre for gr?nsefladen.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set/interface.htm
0.125

How to find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /

How do I uninstall applications or apps on my Samsung?

 /

Easy paste text shortcut key examples!

 /

How to find out if i have windows 8.1 or 8.0 version, is it x32 or x64?

 /

Kann ich beim Ordnerinhalte-Ausdruck bestimmte Dateitypen filtern?

 /

Where is the password reset disk in Windows 10?

 /

Restore Desktop Icons Problem in Desktop-OK and Overwrite!

 /

Virtual on screen keyboard windows 10 Desktop shortcut, how to?

 /