NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set interface ? Format: set interface [name=]streng [[mode=]enable|disable] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på en bestemt grænseflade, hvor du vil indstille DHCP-allokatorparametre. mode - En af følgende værdier: enable: Aktiverer DHCP-allokering på grænsefladen. disable: Deaktiverer DHCP-allokering på grænsefladen. Bemærkninger: Indstiller DHCP-allokatorparametre for en angivet grænseflade. Eksempel: set interface name="LAN-forbindelse" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET / INTERFACE

netsh routing ip autodhcp set interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Skifter parametre for DHCP-allokatoren for en gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show tracing
Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Sletter et godkendelsesfilter til ruter, der modtages p? en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synkroniserer en sky.
netsh diag ping dhcp
Send pingsignal til DHCP-serverne for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip igmp set interface
Skifter konfigurationsparametre for gr?nsefladen.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Skifter parametre for DHCP-allokatoren for en gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set/interface.htm
0.14
19884

Wie kann ich bei Windows 7, 8.1, 10 das Windows Snap aktivieren, bzw. deaktivieren?

 /

Fast testing / detection of hard drives and drives as well as path!

 /

Has DesktopOK Save option for correct layout naming at multi-screens?

 /

Mouse Hearts for the Windows-10 Desktop!

 /

Kann ich auch Nadeldrucker unter neuem MS Windows verwenden?

 /

What is a blockchain!

 /

How much memory does windows 7 need?

 /

Change device installation settings under Windows 11!

 /

Grouping in the taskbar on Windows 10!

 /

Simply type in bold, italic or underlined:

 /

Desktop OK grant access to Defender Folder Protection W10!

 /

Firefox starts when Windows 11 (10, 8.1, 7) starts?

 /