NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set interface ? Format: set interface [name=]streng [[mode=]enable|disable] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på en bestemt grænseflade, hvor du vil indstille DHCP-allokatorparametre. mode - En af følgende værdier: enable: Aktiverer DHCP-allokering på grænsefladen. disable: Deaktiverer DHCP-allokering på grænsefladen. Bemærkninger: Indstiller DHCP-allokatorparametre for en angivet grænseflade. Eksempel: set interface name="LAN-forbindelse" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET / INTERFACE

netsh routing ip autodhcp set interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Skifter parametre for DHCP-allokatoren for en gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show tracing
Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Sletter et godkendelsesfilter til ruter, der modtages p? en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synkroniserer en sky.
netsh diag ping dhcp
Send pingsignal til DHCP-serverne for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip igmp set interface
Skifter konfigurationsparametre for gr?nsefladen.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Skifter parametre for DHCP-allokatoren for en gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set/interface.htm
0.14
19884

Windows 10/11 the advanced management of hard drives and drives!

 /

On my Windows 10,11, ... the CPU load from the aero desktop clock is high!

 /

Find installed desktop programs on Windows 10/11!

 /

Alternative Screen Magnifier from XP to Windows 10!

 /

How to find installed program files in Windows 10 / 11 (uninstall)?

 /

Hilfe! Schriftart im Explorer View Probleme Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Enable print logging on Windows 11, 10, 8.1, ... and MS Server!

 /

Wo kann ich die System Ressourcen unter Windows 11, 10, ... sehen?

 /

Emoji / Smiley Auswahlmenüs in Google Chrome, Aktivieren, oder deaktivieren!

 /

Is Malwarebytes good as an adware and malware cleaner?

 /

Can I still test the memory on Windows 11 with this tool?

 /

Is it possible to have only one instance of Q-Dir (tab, open, explorer )?

 /