NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. ip - Ændringer til 'netsh routing ip'-konteksten. ipx - Ændringer til 'netsh routing ipx'-konteksten. reset - Nulstiller IP-routing til en ren tilstand. Følgende underkontekster er tilgængelige: ip ipx For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / ROUTING

netsh routing - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh routing'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, routing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip set dns
Angiver tilstand og adresser for DNS-server.
netsh routing ip relay install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh p2p idmgr show groups
Viser identiteter og en gruppeliste.
netsh bridge help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip dnsproxy install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface ipv6 renew
Genstarter IPv6-gr?nseflader.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing.htm

0.077

What is TWAIN?

 /

How to change password, remove or create a new on Windows 10 or Server?

 /

Problems with Windows-10 and favorites and desktop shortcuts!

 /

How to show Control Panel, My Computer, Network on Windows 8, 8.1 Desktop and Win 10?

 /

How can I insert symbols from unicode character set in Facebook with QuickTextPaste?

 /

Resolve the Problem with Intel HD and 1680 x1050 screen resolution on Windows 7 and Win 8.1 or 8?

 /

I'm missing a option 'Auto column width'?

 /

Problem beim Wiederherstellen der Desktop Icons in DesktopOK!

 /